Provincies presenteren Europese wensenlijst: groener, slimmer en schoner

Gepubliceerd op

Overijssel wil samen met Europa werk maken van groener vervoer, kringlooplandbouw, het aanpakken van het stroomnet en de circulaire economie. Veel wetten en regels worden in samenspraak met EU-landen en Nederlandse Europarlementariërs in ‘Brussel’ opgesteld. Kortom, wij als Nederland nemen actief deel aan de EU. Op 6 juni zijn de Europese verkiezingen. Wat kan de EU voor de provincies en haar inwoners betekenen en wat moeten aankomende beleidsmakers vooral niet over het hoofd zien?

Met de Europese verkiezingen en een nieuwe Europese Commissie op komst, is dit het moment voor partijen, bedrijven en organisaties om te laten horen wat ze verwachten van de nieuwe Commissie. Ook de Nederlandse provincies hebben nagedacht en gaan de komende maanden met dit ‘wensenlijstje’ op pad in Brussel.

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP), dat zich in Brussel inzet voor de gezamenlijke provinciale belangen, heeft een provinciale wensenlijstVerwijst naar een andere website opgesteld. Het centrale thema is duurzaamheid. De afgelopen vijf jaar heeft de Europese Commissie op veel thema’s nieuwe wetgeving gepresenteerd. Vooral op het gebied van klimaat, milieu en economie. De komende vijf jaar zal in het teken staan van de uitvoering van deze grote wetgevingspakketten. Een taak die grotendeels bij de provincies komt te liggen.

Treinnetwerken

Mobiliteit is een thema dat voor Overijssel belangrijk is. Beter openbaar vervoer is niet alleen goed voor de werkgelegenheid in de provincie, maar ook voor het klimaat. “Met hulp van Europese investeringen bereiken we een schoon en slim Europees transportnetwerk”, geeft gedeputeerde Erwin Hoogland van provincie Overijssel aan. Hij is binnen het HNP betrokken bij de thema’s Mobiliteit en Regionale Economie.
Overijssel roept de Europese Commissie op samen met provincies aan nieuwe wetgeving te werken voor het verbeteren van transportnetwerken. Wat beter kan is het boeken van verschillende vervoersdiensten. Om een lange reis te maken moet je soms eerst de bus pakken, daarna de trein en wie weet nog een elektrische fiets huren. Hoogland wil dat het makkelijker wordt voor reizigers om tickets voor die diensten te boeken, ook als je in een ander land een ticket nodig hebt. In het beste geval hoeven ze dan niet op verschillende websites apart te boeken, maar kan het met één klik op de knop.

Regionale Economie

Om ervoor te zorgen dat Overijsselse bedrijven slimmer en schoner gaan werken, biedt Europa kansen. Er zijn verschillende Europese programma’s en subsidies waar bedrijven gebruik van kunnen maken. De afgelopen jaren zijn veel van deze programma’s ingezet om crisissen te bestrijden. De provincies roepen op de programma’s nu te benutten waarvoor ze bedoeld zijn. Denk hierbij aan het stimuleren van innovatie en digitalisering. Daarnaast moet meer aandacht worden besteed aan circulaire economie. We vinden het belangrijk dat er betere marktkansen komen voor circulaire producten en innovaties. 

Duurzame landbouw

In de brochure van de Nederlandse provinciesVerwijst naar een andere website roepen de gedeputeerden op tot Europese wetgeving die boeren helpt met verduurzamen. Er moet Europees beleid komen met een eerlijk verdienmodel voor boeren en de provincies willen meer ruimte in regelgeving voor kringloopboeren. Kringloopboeren proberen ervoor te zorgen dat er niets verspild wordt. Deze manier van werken leidt tot minder impact op het klimaat en dat moet gestimuleerd worden.

Capaciteitsproblemen

De provincie maken zich bovendien zorgen over de energietransitie. Het elektriciteitsnet kampt met capaciteitsproblemen. De groene energie die opgewekt wordt, kan daardoor soms nergens naartoe. De gedeputeerden van de provincies willen dat de Europese Commissie plannen maakt om energie-infrastructuur te verbeteren. Daarnaast moet er bij Europees beleid beter gekeken worden naar wat er in de verschillende regio’s speelt. Zo zijn provincies beter in staat de klimaatdoelen te behalen.

Provinciale lobby

De provinciale bestuurders nemen de komende tijd de wensenlijst mee naar Brussel. De mening van de provincies wordt zo uitgedragen bij de Europese organisaties en collega’s uit andere landen. Ga naar de website van het Huis van de Nederlandse Provincies voor meer informatieVerwijst naar een andere website.