Publicatie rapport Mona Keijzer over kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op

Mona Keijzer heeft haar rapport over kanaal Almelo-De Haandrik overhandigd aan de Provinciale Staten van Overijssel. Eerder dit jaar is Mona Keijzer door PS aangesteld als bemiddelaar. In die rol heeft ze de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd met bewoners, andere overheden en bestuursorganen. Het rapport bevat acht aanbevelingen. De Provinciale Staten van Overijssel beslist over de aanbevelingen in het rapport.

Aanleiding

Op 19 april 2023 heeft Provinciale Staten van Overijssel (PS) in een motie een oproep gedaan aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS). De oproep was om een onafhankelijke bemiddelaar, in de persoon van Mona Keijzer, aan te stellen met de volgende opdracht:

  1. Een beeld te vormen van de huidige situatie van omwonenden en ondernemers in relatie tot de provincie Overijssel en andere overheden en bestuursorganen.
  2. Hierover te rapporteren aan Provinciale Staten en daarbij specifiek met aanbevelingen te komen over de wijze waarop:
  • Het vertrouwen in de provincie Overijssel kan worden hersteld.
  • Op welke wijze de schades ook daadwerkelijk op korte termijn kunnen worden hersteld en/of gecompenseerd.
  • Welke wijze van samenwerking tussen alle betrokkenen bijdraagt aan het vertrouwen.
  • Hoe het gebied weer toekomstperspectief kan worden geboden.

Vervolg

De Provinciale Staten (PS) van Overijssel beslist over de aanbevelingen in het rapport. Op 13 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats met de Statenleden. Dan gaan de Statenleden voor de eerste keer in gesprek over het rapport. Statenleden kunnen dan vragen stellen aan mevrouw Keijzer over het rapport. Het is nog niet bekend wanneer Provinciale Staten een besluit neemt over het rapport.