Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan N2000 Punthuizen Stroothuizen

Gepubliceerd op

Op 12 juli 2023 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan, de Nota van Antwoord en overige bijlagen voor Natura 2000-gebied Dinkelland, deelgebieden Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld vastgesteld.

Het vastgestelde PIP (inclusief de Nota van Antwoord en de overige bijlagen) ligt vanaf dinsdag 19 september tot en met dinsdag 31 oktober 2023 ter inzage. In de periode van woensdag 20 september tot en met dinsdag 31 oktober 2023 kan tegen het PIP beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ga naar de terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Dinkelland