Werkzaamheden N377 Hasselt–De Lichtmis uitgesteld

Gepubliceerd op

De geplande werkzaamheden aan de provinciale weg N377 tussen de bebouwde kom van Hasselt en ’t Rakje zijn voorlopig uitgesteld. Het is op korte termijn niet mogelijk om de benodigde stikstofvergunningen te krijgen.

Met name de verkeersomleidingen, die nodig zijn tijdens de 6 weken durende stremming van de weg, zorgen voor te veel stikstof in de omliggende Natura2000-gebieden.

Onderhoud

De provincie wil groot onderhoud uitvoeren aan de N377, en de weg veiliger maken. Het plan is om het bestaande asfalt tussen hectometerpalen 1,5 en 2,9 te vervangen en de fundering van de weg te vernieuwen. Het kruispunt van de N377 met de Holtrustweg bij Hasselt wordt opnieuw ingericht. Ook de berm op dit traject moet breder en veiliger worden. Deze werkzaamheden zijn voorlopig gepauzeerd.

Vervolg

Totdat begonnen kan worden met het uitvoeren van het groot onderhoud en de herinrichting gaat de provincie door met regulier onderhoud aan de N377. Intussen ligt er een definitief ontwerp voor de herinrichting van het traject Hasselt – De Lichtmis en gaat de provincie verder het uitwerken van de overige plannen.