Bodemsanering: wie doet wat?

De Omgevingswet heeft enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor het thema bodem.

In de Omgevingswet zijn verschillende wetten en besluiten gebundeld tot één wet. Veel is hetzelfde gebleven voor de inwerkintreding van de Omgevingswet, maar er zijn ook de nodige veranderingen. 

Gemeenten bevoegd gezag

Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet waren naast de provincie Overijssel, de gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle bevoegd gezag voor bodemverontreinigingen. Per 1 januari 2024 zijn onder de Omgevingswet alle gemeenten bevoegd gezag voor verontreinigingen in de vaste bodem. Dit geldt alleen niet voor sommige locaties waarop het zogenaamde overgangsrecht van toepassing is. 

Bodemsanering onder Overgangsrecht en Omgevingswet

Per 1 januari 2024 wordt er bij een bodemsanering een verschil gemaakt in welke wet van toepassing is: Overgangsrecht Wet bodembescherming of Omgevingswet. Locaties die onder het overgangsrecht vallen zijn vaak locaties waarvoor onder de Wet bodembescherming een beschikking is afgegeven en sprake is van een nog lopende sanering. Hier blijft het ‘oude’ bevoegde gezag bevoegd. Meer informatie over situaties waar sprake kan zijn van overgangsrecht is te vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (Iplo)Verwijst naar een andere website.

Als een locatie niet onder het overgangsrecht valt, dan is de nieuwe meldingswijze van de Omgevingswet van toepassing. U meldt uw bodemactiviteit dan via het nieuwe OmgevingsloketVerwijst naar een andere website