Sanering Blekerijweg IJsselmuiden

De bodem rondom de voormalige chemische wasserij aan de Blekerijweg in IJsselmuiden is verontreinigd. De verontreiniging zorgt voor schade aan de natuur. Ook mogen sommige bedrijven het (grond)water nu niet gebruiken. Om dit op te lossen, maken we de grond schoon. Dit heet saneren.

Wat er is aan de hand?

  • Door de voormalige wasserij zijn er chloorkoolwaterstoffen in de bodem terecht gekomen. Dit zijn schadelijke stoffen die tussen ongeveer 1960 en 1980 werden gebruikt in de wasserij.
  • Vanaf de Blekerijweg stroomt de verontreiniging langzaam via het grondwater naar de Koekoekspolder. In dit grondwater zitten chloorkoolwaterstoffen. Het verontreinigde grondwater zit minimaal 20 meter diep onder de woonwijk Zandberg.
  • Het verontreinigde grondwater komt ten zuiden van de Koekoeksweg in de Koekoekspolder omhoog. Hierdoor wordt in de Koekoekspolder het oppervlaktewater en de modderige grond (het slib) in de sloten verontreinigd.
  • Via sloten in de Koekoekspolder wordt de vervuiling verspreid. De vervuiling gaat richting Nieuw Lutterzijl bij Grafhorst. Daar verspreidt het zich naar De Goot en het Ganzendiep.
Schematische weergave van de bodemverontreiniging van de sanering Blekerijweg IJsselmuiden
Schematische weergave van de bodemverontreiniging van de sanering Blekerijweg IJsselmuiden

Gefaseerde bodemsanering

  • Het bodemsaneringsproject te IJsselmuiden wordt in fasen uitgevoerd. In de eerste fase saneren we de grond aan de Blekerijweg op de plaats van de voormalige chemische wasserij. In de tweede fase saneren we de kwelzone (Koekoekspolder). Hier komt de verontreinigde grondwaterstroom naar boven op ongeveer 2 kilometer van de bron. Het saneringsplan voor fase 1 is klaar en de aanbesteding loopt.
  • Ten zuiden van de Koekoeksweg is sprake van ernstige verontreiniging in het grondwater in de kwelzone. Ook mogen sommige bedrijven het (grond)water nu niet gebruiken. We zijn gestart met onderzoeken ten behoeve van het saneringsplan voor fase 2. Daarna wordt het saneringsplan opgesteld. Uitvoering start naar verwachting begin 2025.