Cultuuraanbod

Cultuur is als zuurstof voor de samenleving. We willen dat dat iedereen kan genieten van cultuur, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen of woonplaats. Daarom zetten we in op een professioneel cultureel aanbod voor een breed publiek: een divers aanbod dat aansluit bij de vraag.

Instellingen met Rijkssubsidie (BIS)

De organisaties die subsidie krijgen van het Rijk hebben een bijzondere plek. Deze organisaties vormen de Basis Infrastructuur, de zogenaamde BIS. Zij brengen hoge kwaliteit en zijn van landelijke betekenis. Op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling spelen zij een belangrijke rol in onze provincie. Deze organisaties ontvangen daarom ook subsidie van de provincie (cofinanciering). Het gaat om de volgende organisaties:

De laatste 2 Gelderse instellingen ontvangen subsidie op grond van afspraken in Landsdeel Oost.

Cultuurmanifest Oost-Nederland

In Landsdeel Oost werken de provincies Overijssel en Gelderland en de steden Deventer, Enschede, Hengelo, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen samen op het gebied van cultuur. We stemmen af en trekken samen op richting het Rijk als het gaat om een sterke en complete infrastructuur, talentontwikkeling en profilering en publiek.