Eten uit de regio

Voedsel is onze eerste levensbehoefte. En met de keuze voor ons eten hebben we grote invloed op ons landschap, onze leefomgeving en onze voedselproductie. Als overheden in Overijssel willen we hierin onze verantwoordelijkheid nemen. We gaan meer lokaal voedsel in onze catering voeren en/of op andere manieren streekproducten stimuleren.

Met lokaal voedsel stimuleren we de regionale economie; het geld blijft in onze gemeenten en in onze regio. Daarnaast is lokaal voedsel over de hele linie duurzamer en gezonder. Lokaal voedsel zorgt ervoor dat de consument weer dichter bij de boer komt te staan. We krijgen meer inzicht waar ons voedsel vandaan komt. De boer houdt daarbij meer geld over om te investeren in een duurzame manieren van landbouw. Een boer in het rood kan namelijk niet investeren in het groen.

Overijsselse overheden werken samen

Wij als Overijsselse overheden hebben een deal ‘Eten uit de regio’ gesloten. Met deze deal willen we lokaal voedsel stimuleren. We geven het goede voorbeeld door via onze eigen catering en via onze eigen inkoop meer lokaal voedsel aan te bieden. Daarmee maken wij het heel concreet. We staan in onze provincie, gemeenten en werkgebied voor grote uitdagingen op het gebied van de landbouw, denk aan stikstof, klimaat en biodiversiteit. Deze uitdagingen kunnen we alleen samen het hoofd bieden en dat laten we op deze manier zien!

Initiatieven per gemeente

De volgende gemeenten volgen nog:

  • Borne
  • Hardenberg
  • Hof van Twente
  • Wierden
  • Zwartewaterland