Routekaart stikstof voor melkveehouders

De Routekaart Stikstof is een checklist voor erfbetreders (zoals adviseurs, Erfcoaches, boekhouders, leveranciers) om met melkveehouders na te gaan welke maatregelen ze kunnen nemen om de stikstofuitstoot van het bedrijf te verminderen.

In de Routekaart Stikstof wordt bij elke maatregel indicatief vermeld hoeveel stikstofvermindering er mee wordt bereikt. Ook het effect van een maatregel op andere duurzaamheidsdoelen zoals CO2 vermindering wordt op de Routekaart Stikstof benoemd. Uiteraard kan een melkveehouder er ook voor kiezen zelf de Routekaart Stikstof door te nemen. Met behulp van de Routekaart krijgt de melkveehouder een goed beeld van de maatregelen die bij zijn bedrijf passen om de stikstofuitstoot te verminderen. Maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen kunnen ook leiden tot een beter verdienmodel voor het bedrijf.

Routekaart opvragen

De Routekaart Stikstof is ontwikkeld door onderzoeks- en adviesbureau Boerenverstand in opdracht van de provincie Overijssel. U kunt de routekaart opvragen bij het Overijssels Loket. Ook voor verdere vragen over de Routekaart Stikstof kunt u contact opnemen met het Overijssel Loket.