Arbeidsmarkt

De provincie vindt thema’s als goede krachtige economie, energietransitie, circulariteit en digitalisering belangrijk. Benodigde vakmensen voor de provinciale opgaven, waaronder een aantal van deze thema’s vallen, zijn essentieel. Door middel van ons arbeidsmarktprogramma wordt hier actief op ingezet.

Onze belangrijkste thema’s:

  • Inclusiviteit: iedereen die kan en wil werken moet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt.
  • Wendbaar: vraag en aanbod sluit beter aan op de arbeidsmarkt.
  • Toekomstgericht: leren en werken met nieuwe technologieën.

Wat doen we?

Provincie Overijssel werkt samen met partijen in de regio. Wij richten ons op een aantal activiteiten: