Expertisecentrum Europa

Provincie Overijssel heeft steeds meer met Europa te maken. Overijssel is actief in het Europese speelveld. Dit doen wij vanuit het Expertisecentrum Europa. Het doel: effectief inspelen op nieuwe initiatieven en kansen uit Brussel. Bij het Expertisecentrum kunt u ook terecht voor vragen over Europese subsidies.

Expertisecentrum Europa

Het Expertisecentrum Europa bestaat uit een team van experts op het gebied van beleidsbeïnvloeding, Europese netwerken en Europese subsidies. Het Expertisecentrum is extern en intern het aanspreekpunt van provincie Overijsel voor Europese vraagstukken. Het team werkt met een Europa agenda, waarin de hoofdthema's en prioriteiten zijn benoemd. De thema's zijn

  1. economie;
  2. energie;
  3. ecologie;
  4. bereikbaarheid;
  5. leefbaarheid.

Aan de hand van de beleidsprioriteiten van de Europese Unie en provincie Overijssel wordt bepaald welke onderwerpen prioriteit krijgen.

Beleidsbeïnvloeding en Europese netwerken

De provincie Overijssel is in Brussel vertegenwoordigd in het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)Verwijst naar een andere website en het Europees Comité van de Regio's (CvdR)Verwijst naar een andere website. Samen met de andere Nederlandse provincies vormt het HNP het platform voor gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies in Brussel. In het Europese CvdR vertegenwoordigt de Overijsselse gedeputeerde met de portefeuille Europa de provincie in het Europese speelveld. Het Expertisecentrum Europa adviseert en ondersteunt de gedeputeerde in zijn rol. Door mee te schrijven aan adviezen van het Comité beïnvloedt Overijssel het standpunt van dit Europese adviesorgaan. Daarnaast is de provincie actief in Europese netwerken zoals:

Deze netwerken richten zich op onderwerpen die voor Overijssel belangrijk zijn.

Welke subsidies zijn er?

Europese subsidies kunnen u net het steuntje in de rug geven dat u nodig hebt om een project te realiseren. Ook de Europese Unie stelt via de provincie Overijssel elk jaar tientallen miljoenen euro's aan subsidies beschikbaar voor de ontwikkeling van de Overijsselse economie en het platteland. Het Expertisecentrum Europa kan uw vragen over deze subsidies beantwoorden.

Wie kan u nog meer verder helpen?

Thematische fondsen

Hieronder staat een overzicht van verschillende Europese fondsen per thema.

Subsidieprogramma's

Er zijn verschillende Europese subsidieprogramma's. Provincie Overijssel helpt bedrijven de juiste Europese subsidies te vinden en adviseert bij de aanvraag ervan. Hieronder staan de belangrijkste subsidieregelingen: