Interreg

Interreg is het Europese subsidieprogramma voor internationale samenwerking. De volgende vier Interreg regelingen zijn van toepassing op Overijssel: Interreg A Deutschland-Nederland, Interreg B Noordzeegebied (NSR), Interreg B Noordwest Europa (NWE) en Interreg Europe (voorheen C).

Interreg A EN B

Projecten waar provincie Overijssel aan deelneemt

In de afgelopen jaren heeft de provincie deelgenomen aan meerdere projecten binnen Interreg. Daarnaast neemt Overijssel, samen met Oost NL, deel aan diverse innovatieprojecten. 

Een aantal voorbeelden van projecten van de afgelopen Interreg periode: 

Subsidieaanvraag indienen

Provincie Overijssel kan partijen uit Overijsel ondersteunen bij hun deelname in een Interreg project. Actuele informatie over het indienen van een Interreg subsidieaanvraag vindt u hier:

Loket provincie Overijssel Verwijst naar een andere website

Samenwerking Digitale Innovatie Hub’s (DIH) in Europa

Best DIH 2023 -2027 – Interreg Europe

Digitalisering heeft een enorme impact op onze economie en samenleving. Het verbetert onze levenskwaliteit, bedrijven worden productiever en de toegang tot kennis en overheidsdiensten wordt verbeterd. Nieuwe business- en werkgelegenheidsmodellen ontstaan dankzij digitale transformatie.

Ondanks de vooruitgang lijken mkb’ers in de Europese Unie niet alle voordelen te benutten die digitalisering biedt in vergelijking met grotere bedrijven. Daarnaast verschilt het niveau van digitalisering binnen het bedrijfsleven per land, sector en omvang van het bedrijf.

De algemene doelstelling van het BEST-DIH project is om de uitvoering van het regionale ontwikkelingsbeleid op het gebied van digitale transformatie te verbeteren en zo bij te dragen aan een slimmer Europa. Bij de uitvoering van dit beleid zal rekening worden gehouden met de sleutelrol die lokale en Europese digitale-innovatiehubs kunnen spelen. EDIH BOOST Robotics EASTNL is dé regionale innovatiehub voor Oost-Nederland die het producerende MKB ondersteunt bij digitale innovatie.

Binnen het Interreg project BEST-DIH werkt Overijssel samen met vijf Europese regio’s. Door de uitwisseling van ervaringen en kennis kan BEST-DIH effectieve aanbevelingen doen om de (bestaande) regionale beleidsinstrumenten te verbeteren waarmee digitale transformatie wordt ondersteund.