Digitaliseren

Digitalisering verandert onze economie en samenleving in snel tempo. We zijn onszelf de afgelopen periode nog bewuster geworden van het belang van digitalisering. Want: hoe bereik ik mijn klanten als de fysieke winkel op slot zit? Hoe ga ik op een veilige manier om met gegevens? Eén ding is duidelijk: er zijn volop kansen voor ondernemers om meer digitaal en datagedreven te werken. Dat is ook nodig, wil Nederland zijn positie als digitale koploper behouden.

Digitalisering is geen doel op zich, maar een middel om onze economie krachtig en wendbaar te houden en grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaat, energie en zorg aan te pakken. Wij als overheid hebben hierbij bedrijven en instellingen nodig. We willen ondernemers uitdagen, stimuleren en ondersteunen om samen op te trekken in de digitaliseringsslag. Dit jaar heeft de provincie Overijssel het digital magazine “Overijssel Digitaal” gelanceerd. In dit magazine vindt u een volledig overzicht welke ondersteuning de provincie en onze partners te bieden hebben op het gebied van digitalisering.

Wie kan u verder helpen?

Inspiratiemagazine

Wat is digitalisering en waarom is dit zo van belang voor sterk ondernemerschap? En hoe speelt u daar als organisatie op in? Provincie Overijssel ondersteunt het MKB op dit gebied. Wat er allemaal mogelijk is in Overijssel leest u in dit magazine!