Direct naar hoofdinhoud

Een duurzame economie is belangrijk om Overijssel aantrekkelijk te houden. Daarom investeren we in schone vormen van energieopwekking. Op het gebied van verduurzaming heeft de Nederlandse overheid 3 hoofddoelstellingen voor 2050. Allereerst wil men in 2050 beschikken over een volledig duurzame energievoorziening. Daarnaast wil men een economie ontwikkelen waarin afval niet bestaat en waarin grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. Ten slotte willen we Nederland klimaatadaptief inrichten, zodat het bestand is tegen de veranderingen van het klimaat met bijbehorende gevolgen. Ondernemers kunnen met name een bijdrage leveren op het gebied van de energietransitie en circulaire economie.

Energiebesparing biedt kansen 

Energie besparen biedt kansen voor u als ondernemer. Investeren in energiebesparende maatregelen zorgt voor lagere lasten en een beter imago. Veel bedrijven zijn zelfs bij de wet verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen en daarover te rapporteren. Hebt u, namens een collectief, een concreet plan om energie te besparen? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Met een goede projectaanpak, een financieel steuntje in de rug en het juiste netwerk kunnen wij u helpen om uw plannen concreet te maken.

In het programma Nieuwe Energie OverijsselVerwijst naar een andere website werken we met zeven partners aan één doel: een energieneutraal Overijssel in 2050. Het doel voor 2023 is: 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing. Door samen te werken kunnen we de energietransitie in Overijssel beter aanpakken. Dat doen we bijvoorbeeld door bestaande woningen en gebouwen te verduurzamen. Maar ook met elektrisch vervoer en waterstof, schonere industrie, minder emissie door de landbouw en opwek van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbinesVerwijst naar een andere website.

Windenergie

Eén van die alternatieven voor fossiele brandstoffen is windenergie. Met windturbines gebruiken we de wind om energie op te wekken.

Windenergie