Impact Ondernemen Overijssel

Steeds meer ondernemers richten zich op maatschappelijke thema’s. Om deze ontwikkeling te stimuleren wil de provincie Overijssel het ondernemen met impact vergroten. Dat gebeurt met het Actieprogramma Impact Ondernemen Overijssel.

Missie impactondernemers

In dit actieprogramma richten we ons op een brede doelgroep die we impact ondernemers noemen. De missie van deze ondernemers is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van een probleem in hun directe leefomgeving. Impact ondernemers zijn onder meer sociaal ondernemingen en MVO+ bedrijven.

Samenwerking

Door samen te werken verbinden wij impactondernemers via onze partners met elkaar en anderen. Daarnaast zijn er inspiratiesessies en is er ondersteuning voor ondernemersvaardigheden als het gaat om ondernemen met impact.

Welke subsidies zijn er?

De StartversnellerVerwijst naar een andere website helpt startende ondernemers die maximaal vijf jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel bij het ontwikkelen en verbeteren van hun ondernemersvaardigheden. Met het actieprogramma Impact Ondernemen Overijssel richten we ons op 7 maatschappelijke thema’s. Het verduurzamen van (inter-)nationale ketens en het welzijn van medewerkers zijn overstijgende thema’s die hier telkens in terugkomen.

  • Transitie naar kringlooplandbouw en voedselsysteem
  • Inclusieve, gezonde en veilige samenleving
  • Natuurinclusief leven en werken
  • Energietransitie: toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
  • Klimaatadaptatie
  • Circulaire en duurzame productie en consumptie
  • Verhogen van de arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep