Direct naar hoofdinhoud

Onze provincie is uniek met haar prachtige landschappen en afwisselende natuur. Maar natuur is ook het groen waar u woont en werkt. De provincie wil een gezonde en aantrekkelijke natuur voor mensen, dieren en planten. Een natuur die beleefd en gebruikt kan worden. Een natuur die kan helpen bij (economische) ontwikkelingen. En een natuur die veel plant- en diersoorten heeft (biodiversiteit). Beleven, benutten en beschermen zijn onze uitgangspunten voor een natuur die past bij de toekomst. 

Natura 2000

In Nederland hebben we veel natuurgebieden die met elkaar in verbinding staan. Dit heet het Natuurnetwerk Nederland. Hierin leven veel planten en dieren die zeldzaam zijn.

Ontwikkelopgave Natura 2000

Stikstof

Een teveel aan stikstof is helaas slecht voor kwaliteit van natuur, lucht en water. We zoeken naar de balans tussen robuuste natuur en economische ontwikkeling.

Stikstof

Natuurdoelanalyses

Voor 20 Natura 2000-gebieden in Overijssel beschrijven we in een natuurdoelanalyse hoe het gaat met de natuur in een gebied. Deze analyses gaan we gebruiken in het PPLG.

Natuurdoelanalyses