Direct naar hoofdinhoud

We hebben in Overijssel 24 beschermde Natura 2000-gebieden. Deze gebieden maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Een overzicht van alle gebieden in Overijssel.

Alle Natura 2000-gebieden

Aamsveen

Het Aamsveen is ongeveer 145 hectare groot en ligt aan de zuidoostelijke kant van Enschede. Het gebied ligt naast het Duitse Natura 2000-Gebied Amtsvenn-Hündfelder Moor.

Aamsveen

Boetelerveld

Het Boetelerveld bestaat voor ongeveer een derde uit zeldzame, vochtige dopheide met vennen en poelen. Dat trekt mooie en zeldzame vlinders, libellen, vogels en reptielen aan.

Boetelerveld

De Borkeld

Het bijzondere aan Borkeld is de grote afwisseling van verschillende vormen van natuur. U vindt er heide, jeneverbesstruwelen, veen en voormalige akkertjes bij de Leemkuilen.

Borkeld

Dinkeldal

Dinkeldal is een kleurrijk natuurgebied. Bloemenweiden wisselen af met hellingen en vlakten vol zand. Rivier de Dinkel kronkelt daar dwars doorheen.

Dinkeldal

Lemselermaten

In Lemselermaten ziet u het Twentse landschap van vroeger. Het is een gebied, zo groot als 110 voetbalvelden, dat ligt tussen oude stromende beken.

Lemselermaten

Lonnekermeer

Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt tussen Hengelo, Oldenzaal en Enschede en heeft een oppervlakte van 106 hectare.

Lonnekermeer

Wieden-Weerribben

De Wieden en Weerribben is het grootste laagveengebied van West-Europa. Kenmerkend voor de gebieden zijn de meren en plassen met krabbenscheer en fonteinkruiden.

Wieden-Weerribben

Witte Veen

Het Witte Veen en het Duitse Witte Venn vormen samen met andere veengebieden een keten van hoogvenen op de grens tussen Nederland en Duitsland.

Witte Veen

Wierdense Veld

Het Wierdense Veld is een bijzonder natuurgebied tussen Nijverdal en Wierden. Het staat bekend om het hoogveen. Hoogveen bestaat uit opgehoopte resten van mos.

Wierdense veld