Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen AddMire LIFE

In Twente, vlakbij de Duitse grens, ligt een van de weinige hoogveengebieden die Nederland nog rijk is: Engbertsdijksvenen. Het natuurgebied van ongeveer 1.000 hectare is beschermd binnen het Europees natuurnetwerk Natura 2000. In het project AddMire LIFE werken provincie Overijssel en Staatsbosbeheer de komende jaren aan duurzaam herstel van het hoogveen in Engbertsdijksvenen. Met het klimaat als medewinnaar, want actief hoogveen kan CO2 vastleggen. Het project loopt van juli 2019 tot medio 2024. Het krijgt financiële steun van het LIFE programma van de Europese Commissie. LIFE is een Europees fonds voor natuurbescherming.

Projectactiviteiten, voortgang en resultaten

Internationale kennisbijeenkomst

Op donderdag 3 september 2020 organiseerde AddMire LIFE een kennisuitwisselingsbijeenkomst met internationale en nationale sprekers. Het was een webinar met presentaties van Matthijs Schouten van Staatsbosbeheer over de werking van een hoogveensysteem;  van Jim Ryan en Chris Uys over het hoogveenherstel in Abbeyleix (Ierland); van André Jansen en Ulrich Schlette over het hoogveenproject in Mecklenbruch in Naturpark Solling-Vogler (Duitsland); en van Frederik Naedts, die vertelde over het hoogveen gebied ‘de Nol’ op de Kalmthoutse Heide (België) en de uitdagingen die daar spelen. In de middag ging het over het Bargerveen, waar we te gast waren om van hun ervaring te leren. Hierbij waren presentaties van Piet Ursem, en daarna van Adrie Masteling van aannemersbedrijf Oosterhuis BV. De kennisdag sloten we af met een fietstocht door het Bargerveen, waar Adrie Masteling, Piet Ursem en Jans de Vries op diverse locaties toelichting gaven. Kijk het webinar hier terug: www.wegaanlive.nl/bargerveenVerwijst naar een andere website

Projectactiviteiten

Het project AddMire LIFE loopt van juli 2019 tot en met medio 2024. Provincie Overijssel is opdrachtgever van het project en Staatsbosbeheer is als eigenaar van het natuurgebied verantwoordelijk voor de uitvoering.

Het project kent op hoofdlijnen de volgende activiteiten:

Voorbereiding

 • vergunningen, ontheffingen en toestemmingen aanvragen
 • aanbestedingstraject voor het ontwerp en de uitvoering
 • opstellen van een ontwerp

Uitvoering

 • sloten en greppels dempen, kades herstellen en aanleggen (compartimenten maken)

Monitoring

 • volgen van de impact op hydrologie en hoogveenontwikkeling
 • volgen van de socio-economische impact

In dit gebied doen we waardevolle kennis op over onder meer de werkwijzen en technieken om het regenwater in het gebied te kunnen houden. Die kennis delen we actief en op aanvraag met (natuur)organisaties en specialisten. Zo heeft AddMire LIFE meerwaarde voor Europese kennisontwikkeling en -uitwisseling.

Voortgang en resultaten

Op dit moment werken we aan de voorbereidende activiteiten, zoals het aanvragen van vergunningen, de aanbesteding en het definitief ontwerp voor de versterking en aanleg van kades in het veengebied. Ook voeren we alvast veel zand- en leemgrond aan om bestaande kades te repareren en nieuwe kades aan te leggen in het gebied. De uitvoering gaat vermoedelijk na de zomer van 2021 van start.

Kerngegevens

 • Projectnaam: Hoogveenherstel Engbertsdijksvenen (AddMire LIFE)
 • Projectcode: LIFE18 NAT/NL000636
 • Looptijd: 5 jaar (2019 – 2024)
 • Totaal budget: € 11.750.000,-
 • LIFE-bijdrage: € 7.050.000,-
 • Projectlocatie: Twente (Nederland)

Plannen, onderzoeken, rapporten en brochures

Tijdens het project publiceren we documenten over de resultaten van het AddMire LIFE-project: engbertsdijksvenen.nl/downloadsVerwijst naar een andere website