Lonnekermeer

Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt tussen Hengelo, Oldenzaal en Enschede en heeft een oppervlakte van 106 hectare. Het bestaat uit het landgoed Lonnekermeer en het aangrenzende beekdallandschap De Wildernis. In het gebied bevinden zich twee gegraven waterplassen: Het Klein en Groot Lonnekermeer. De plassen zijn gegraven in de negentiende eeuw ten behoeve van zandwinning voor de aangrenzende spoorlijn in Duitsland. Centraal liggen drie voedselrijke graslanden.

Wat gaan we doen en waarom

Het Lonnekermeer maakt deel uit van een historische keten van landgoederen rond Hengelo en Oldenzaal. Net als op veel andere Twentse landgoederen veranderde deze natuur langzaam in landbouwgrond, weide en (productie)bos. In het Lonnekermeer ontstond hierdoor een bijzondere combinatie van meren, beken, vennen, bos en heide met een rijke variatie aan zeldzame planten en dieren. In het Lonnekermeer staat de natuur onder druk. Daarom zijn we aan de slag gegaan.

De werkzaamheden in het Lonnekermeer bestaan uit 5 onderdelen. Elk onderdeel versterkt of herstelt bepaalde bijzondere planten en dieren in het Lonnekermeer.

Waarmee we nu bezig zijn

Natuur- en wandelgebied Lonnekermeer is sinds eind februari 2019 weer volledig geopend voor wandelaars. Na de Natura 2000-werkzaamheden in 2018 herstelden wij een deel van de zandwegen. Hierdoor is een rondje om het Lonnekermeer weer mogelijk, de gehele route is weer toegankelijk. De allerlaatste werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd. Lees meer over het LonnekermeerVerwijst naar een andere website.

In 2013 wees de staatssecretaris van Economische Zaken het Lonnekermeer aan als Natura 2000-gebied. Vervolgens stelden wij het beheerplan voor Natura 2000-gebied LonnekermeerVerwijst naar een andere website vast in 2016 en stemde de Gedeputeerde Staten van Overijssel in 2017 in met het inrichtingsplan voor het Lonnekermeer. In dit plan staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken, te behouden en versterken.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over het Lonnekermeer

Het Natura 2000-gebied Lonnekermeer ligt tussen Hengelo, Oldenzaal en Enschede en heeft een oppervlakte van 106 hectare. Het bestaat uit het landgoed Lonnekermeer en het aangrenzende beekdallandschap De Wildernis. In het gebied bevinden zich twee gegraven waterplassen: Het Klein en Groot Lonnekermeer. De plassen zijn gegraven in de negentiende eeuw ten behoeve van zandwinning voor de aangrenzende spoorlijn in Duitsland. Centraal liggen drie voedselrijke graslanden.

In het Lonnekermeer komen diverse bijzondere dieren en planten voor, zoals: de das, de boommarter, de ransuil, de heikikker, de rietorchis (Europese orchidee), wilgenstruwelen en wilde kamperfoelie waar zeldzame dagvlinders leven.