Punthuizen Stroothuizen

Punthuizen en Stroothuizen ligt in het oosten van Twente, tussen Denekamp en de Duitse grens. Punthuizen en het Beuninger Achterveld grenzen aan elkaar, Stroothuizen ligt iets meer naar het noorden. Naast blauwgraslanden en heide, vindt u hier grotere vennen. Dit zijn ondiepe meertjes, omringd door bloemen en planten. Het zijn de planten en dieren die Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zo bijzonder maken.

Wat gaan we doen en waarom

Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zijn onderdeel van Natura 2000-gebied Dinkelland. U vindt hier heide en zeldzaam blauwgrasland, een schraal drassig grasland. In Nederland is weinig blauwgrasland over. Punthuizen en Stroothuizen hebben 5 hectare, dat is zo groot als 10 voetbalvelden. Het blauwgrasland en de heide gaan achteruit, doordat de grond in Punt- en Stroothuizen te droog is. We gaan aan de slag in én rondom het gebied om de natuur sterker te maken.

Waarmee we nu bezig zijn

Het gebied Punthuizen en Stroothuizen is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor alle Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren. Voor elk gebied maken we een Provinciaal Inpassingsplan (PIP)Verwijst naar een andere website. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Het definitieve PIP voor Punthuizen Stroothuizen stelde Provinciale Staten vast op 10 juli 2019. Tegen het PIP is beroep ingesteld bij de Raad van State.

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het PIP is deels onherroepelijk, en een deel van het PIP is door de Raad van State vernietigd. Voor de deelgebieden waarvoor het PIP is vernietigd worden momenteel nieuwe ontwerp-PIP’s opgesteld. Op het moment dat deze zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten kunt u hier op reageren tijdens de ter inzage termijn.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over Punthuizen en Stroothuizen

Punthuizen en Stroothuizen ligt in het oosten van Twente, tussen Denekamp en de Duitse grens. Punthuizen en het Beuninger Achterveld grenzen aan elkaar, Stroothuizen ligt iets meer naar het noorden. Naast blauwgraslanden en heide, vindt u hier grotere vennen. Dit zijn ondiepe meertjes, omringd door bloemen en planten. Het zijn de planten en dieren die Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zo bijzonder maken.

De parnassia en Spaanse ruiter zijn planten die het blauwgras wit en paars kleurt. En er groeien meer prachtige planten: de blauwe knoop, brede orchis, klokjesgentiaan en moerassmele. Moerassmele is een bijzondere soort en in Punthuizen vormt die mogelijk de grootste populatie van ons land. Door deze rijkdom aan bloemen, platen en vennen, leven hier veel dieren en insecten in de natuur. Zo fladderen er veel vlinders rond, onder meer het bont dikkopje en het heideblauwtje. De insecten zijn een lekkernij voor de grauwe klauwier: een mooie en zeldzame zangvogel die broedt in het gebied. En in de winter jaagt de klapekster er op muizen. Wie goed kijkt ziet boomvalken, zwarte spechten, kamsalamanders en kikkers. In het gebied loopt sinds september 2016 regelmatig een doortrekkende wolf.

Logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling