Deelgebieden Wieden-Weerribben

De Wieden en Weerribben beslaan een groot gebied. In het noorden van het gebied nemen we bijvoorbeeld andere maatregelen dan in het zuiden. Daarom hebben we het gebied opgedeeld in 15 deelgebieden. Op de kaarten kunt u zien waar in het gebied elk deelgebied ligt.

Weerribben

1a. Hagebroekweg, 1b. Lakeweg en 1c. Heuvenweg

Dit deelgebied ligt in het noorden van de Weerribben. We maken het gebied aantrekkelijk voor de grote vuurvlinder en de zwarte stern.

2. Meenthebrug

Meenthebrug ligt in het noorden van de Weerribben. Hier willen we extra leefgebied maken voor de porseleinhoen.

3. Hoogeweg

Deelgebied Hoogeweg ligt centraal in de Weerribben. We maken het gebied aantrekkelijk voor de grote vuurvlinder en de zwarte stern.

4. Verbindingszone Weerribben Rottige Meenthe

Dit gebied ligt in het noorden van de Weerribben, vlakbij Ossenzijl. Het is de verbinding tussen de Weerribben en het Natura 2000-gebied Rottige Meenthe in Fryslân. We maken het gebied geschikt voor de grote vuurvlinder en moerasvogels, zoals de purperreiger, roerdomp, snor en rietzanger.

5. Noordmanen

Noordmanen ligt in het zuiden van de Weerribben. We willen de grote vuurvlinder in het zuiden van dit gebied terug krijgen. Ook moet het gebied geschikt worden voor de zwarte stern, porseleinhoen en de grote karekiet.

Kaart van de verschillende deelgebieden van het N2000-gebied Weerribben met een uitleg welke werkzaamheden er worden uitgevoerd
Kaart van de verschillende deelgebieden van het N2000-gebied Weerribben met een uitleg welke werkzaamheden er worden uitgevoerd

Wieden

6. Muggenbeet

Muggenbeet ligt in De Wieden tegen de grens met de Weerribben. Het gebied moet ingericht worden voor de bruine kiekendief, de roerdomp en de rietzanger. Ook maken we een deel geschikt voor de kwartelkoning. Muggenbeet vormt ook de verbinding voor de grote vuurvlinder van de Weerribben naar De Wieden.

7. Omgeving Dwarsgracht

Dit deelgebied ligt in het noorden van De Wieden. Binnen twaalf jaar moet dit bloemrijk grasland worden voor grote vuurvlinder. Ook maken we het aantrekkelijk voor de bruine kiekendief.

8. Weidevogelreservaat Giethoorn Wanneperveen

Dit gebied vereist geen specifieke aanpak. Het huidige beheer voor weidevogels en moerasbroedvogels kan worden voortgezet.

9. Verbinding Wieden Vollenhovenmeer

Dit gebied ligt in het noordwesten van De Wieden. Voor de grote karekiet moet het gebied bestaan uit dik waterriet.

10. Duinweg Leeuwte

Duinweg Leeuwte ligt in het noordwesten van De Wieden. Hier maken we extra leefgebied voor de porseleinhoen en de bruine kiekendief.

11. Sint Jansklooster

Sint Jansklooster ligt in het westen van De Wieden. We creëren extra bloemrijk grasland voor de grote vuurvlinder en de bruine kiekendief.

12a en 12b. Belt-Schutsloot en omgeving

Belt-Schutsloot en omgeving ligt centraal in De Wieden. We maken hier bloemrijk grasland voor de grote vuurvlinder en de bruine kiekendief.

13a, 13b en 13c. Zomerdijk

De drie deelgebieden Zomerdijk liggen in het zuidoosten van De Wieden, tussen Wanneperveen en Zwartsluis. We richten 108 hectare in voor moerasvogels.

14. Polder Giethoorn

Polder Giethoorn ligt tussen Dwarsgracht en Giethoorn. In dit deelgebied moeten de leefgebieden van de roerdomp en de grote karekiet worden uitgebreid. Ook maken we meer broedgebied voor de bruine kiekendief en de rietzanger.

15. Middenweg-Kooiweg

Dit gebied ligt ten zuidoosten van Wanneperveen. Hier ontwikkelen we bloemrijk grasland voor de bruine kiekendief.

Kaart van de verschillende deelgebieden van het N2000-gebied Wieden met een uitleg welke werkzaamheden er worden uitgevoerd
Kaart van de verschillende deelgebieden van het N2000-gebied Wieden met een uitleg welke werkzaamheden er worden uitgevoerd