Over de inrichting van de Natura 2000-gebieden

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken sinds 2013 de provincie en maatschappelijke partners samen aan de versterking van de natuur in de Natura 2000-gebieden. Ieder Natura 2000-gebied in Overijssel is uniek en vraagt om eigen maatregelen en oplossingen.

Samen werkt beter, samen de Natura 2000-projecten uitvoeren

De partners van ‘Samen werkt beter’ voeren de 24 projecten van Natura 2000 in Overijssel uit. Zij zetten zich samen in voor een goede balans tussen economie en ecologie. Zij maakten het programma de Ontwikkelopgave Natura 2000.

Dat programma bestaat uit 4 stappen:

Aan de slag voor de biodiversiteit

Afbeelding van het begin van de video 'Aan de slag voor de biodiversiteit!'

Hoogveen: wat is het en waarom is het bijzonder?

Overijssel kent 5 hoogveengebieden: Aamsveen, Engbertsdijkvenen, Haaksbergerveen, Wierdense veld en Witte Veen. Bijzondere natura 2000-gebieden die we beschermen tegen verdroging. Wat is hoogveen eigenlijk en waarom is het belangrijk dat het behouden blijft? Bekijk de animatie over hoogveen.

Afbeelding van het begin van de video 'Hoogveen: waarom is het bijzonder?'

Het heidelandschap: divers en uniek!

Het heidelandschap is een bijzonder en divers type landschap met unieke planten- en diersoorten. Meer hierover, en over de maatregelen die we nemen om het heidelandschap ter herstellen, ziet u in deze animatie.

Afbeelding van het begin van de video 'Het heidelandschap'