Stappen Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en reageren op een plan

Wat kunt u verwachten wanneer er een Provinciaal Inpassingsplan wordt opgesteld? Of wilt u reageren op een plan? Lees meer over het PIP en terinzageleggingen.

Stappen Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Wat kunt u verwachten wanneer er een Provinciaal Inpassingsplan wordt opgesteld? Een overzicht van de verschillende stappen die worden ondernomen.

Reageren op een plan Natura 2000 (terinzagelegging)

Kunt u een plan bekijken, dan heet dat dat er een terinzagelegging is. De periode dat een plan ter inzage ligt duurt altijd 6 weken.