Werken aan het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Binnen het NNN in Overijssel werken wij aan een grotere biodiversiteit en treffen wij maatregelen om de leefgebieden van soorten te verbeteren. Met behulp van natuurbeheer wordt de kwaliteit van de aanwezige natuur in stand gehouden of verbeterd.

Natuurbeheerplan Overijssel

Het natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie.

Doorgeven wijzigingen

Wijziging aanvragen voor Natuurnetwerk of via wijzigingnatuurnetwerk@overijssel.nlVerwijst naar een andere website. Geef wijzigingen zo snel mogelijk door. Het doorgeven van wijzigingen is mogelijk tot en met 31 januari 2024.

Documenten 2024

Kaarten bij Natuurbeheerplan