Natuurvriendelijk isoleren

Het isoleren van gevels en daken is een belangrijke stap in het verminderen van het gebruik van aardgas en de uitstoot van CO2. Het verlaagt de energierekening en verhoogt het wooncomfort. Maar door het isoleren van woningen raken regelmatig vogels of vleermuizen hun plekje kwijt of ze worden zelfs gedood.
Gebouwbewonende soorten zoals de vleermuis, huismus en gierzwaluw zijn beschermd via de Omgevingswet. Dat betekent dat het verboden is om deze dieren te doden of om hun verblijfplaats aan te tasten.

Deze wet verplicht woning- en gebouweigenaren om éérst een natuuronderzoek te laten uitvoeren, voordat er isolatiemaatregelen worden genomen. Wanneer aanwezigheid van beschermde soorten of hun verblijfplaats is geconstateerd, mag de er alleen geïsoleerd worden met een vergunning op deze Omgevingswet. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden, zoals het plaatsen van vervangende verblijfplaatsen.

Nieuw beleid van de provincie Overijssel biedt gemeenten de mogelijkheid door middel van een SMP (soortenmanagementplan) een gebiedsgerichte vergunning aan te vragen. Dit betekent dat woningeigenaren niet afzonderlijk onderzoek hoeven te doen en geen vergunning hoeven aan te vragen.

Het verkrijgen van deze gebiedsgerichte vergunning duurt ongeveer twee jaar. Dat komt bijvoorbeeld omdat er gedurende een heel jaar uitgebreid veldonderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid en verblijfplaatsen van soorten. Om mensen toch de gelegenheid te geven binnen deze periode te kunnen isoleren, biedt provincie Overijssel een tussenoplossing in de vorm van een pre-SMP Samen met de provincie Utrecht bieden we isolatiebedrijven trainingen aan, zodat ze op een natuurvriendelijke wijze woningen kunnen isoleren.

Aan de slag met natuurvriendelijk isoleren

Natuurvriendelijk isoleren: hoe en wat?

Isoleren van gevel of dak? Kies voor een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk isoleert!