Direct naar hoofdinhoud

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen en te werken, met veel natuur om van te genieten. Maar die natuur staat behoorlijk onder druk. Bijzondere planten en dieren worden bedreigd, onder meer door droogte en te veel stikstof. Hier moeten we iets aan doen, want het is belangrijk om verschillende soorten natuur te hebben. Niet alleen voor Overijssel, maar ook voor Nederland en Europa.

We hebben in OverijsselĀ 24 beschermde natuurgebieden: dat zijn de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden maken deel uit vanĀ het Europese Natura 2000-netwerk. We maken de kwetsbare natuur in deze gebieden sterker. Deze opdracht noemen we in Overijssel de Ontwikkelopgave Natura 2000 en Provincie Overijssel is de opdrachtgever. Binnen die opdracht werken we met veel partners samen. Bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, particuliere natuurbeheerders, LTO, waterschappen en gemeenten.