PAS-melders

PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid, bijvoorbeeld een melding van een uitbreiding. Zij hoefden daarvoor geen vergunning aan te vragen, een melding van de berekende stikstofbelasting was voldoende. Maar door een uitspraak van de Raad van State in 2019 moeten PAS-melders nu alsnog over een vergunning beschikken. Als gevolg van deze uitspraak zijn PAS-melders in overtreding als de melding die is gedaan wordt uitgevoerd. Hierdoor zijn de PAS-melders buiten hun schuld om in grote onzekerheid gebracht.

Het kabinet heeft beloofd met een oplossing (legaliseren) te komen voor de PAS-melders. Maar daarvoor moet er wel genoeg stikstofruimte zijnen moet het mogelijk zijn juridisch houdbaar een vergunning te verlenen. In afwachting van de uitvoering van het legalisatieprogramma van het Rijk heeft de provincie Overijssel er lange tijd voor gekozen om niet actief te handhaven.

Handhavingsverzoeken

Handhavingsverzoeken die de provincie vanaf 2018 van MOB (Mobilisation for the Environment) heeft ontvangen zijn door de provincie herhaaldelijk afgewezen. Maar de rechter heeft in 2022 deze besluiten tot afwijzing van handhavingsverzoeken vernietigd. Het uitgangspunt is volgens de rechterlijke uitspraken: de 'beginselplicht om te handhaven. Dit houdt in dat de overheid tegen een overtreding moet handhaven, tenzij er wat bijzonders aan de hand is.

Door de uitspraak van de rechter is er geen andere optie dan over te gaan tot handhaving. De provincie Overijssel vindt het erg vervelend dat door overheidsbeleid ondernemers in de knel komen. Daarom zetten we alles op alles om PAS-melders in Overijssel te helpen, met als uiteindelijke doel om te legaliseren. Een uitspraak Verwijst naar een andere websitevan de Raad Van State op 28 februari 2024 verschaft de provincie ruimte om tot medio 2025 af te zien van handhaving, mits een redelijk evenwicht wordt aangetoond tussen de belangen van deze melders en het natuurbelang.

Verlenging bemestingsverbod tot en met 2025

Het bemestingsverbod op pachtgronden van de provincie is ook in 2025 nog van kracht: alleen zo kunnen we handhaving bij PAS-melders voorkomen. Dit is uitdrukkelijk een tijdelijke oplossing. Zodra er voor de PAS-melders op een andere manier voldoende stikstofruimte beschikbaar is om af te zien van handhaving, zal de provincie Overijssel het bemestingsverbod weer opheffen.

Brief van GS over aanpassing Beleid en uitvoeringskader tijdelijk beheer 2022 voor PAS-meldersVerwijst naar een andere website

Proces van legalisering

Op 28 februari 2022 is het legalisatieprogramma (rvo.nl)Verwijst naar een andere website vastgesteld om de PAS-meldingen te legaliseren. Hierin staat welke maatregelen er genomen worden om stikstofruimte voor PAS-meldingen vrij te maken. Het verwerven van stikstofruimte is gecompliceerd, onder meer door het verbod op staatssteun. Voordat een PAS-melding daadwerkelijk gelegaliseerd kan worden, moeten er verschillende stappen doorlopen worden. Zo moet een PAS-melding geverifieerd worden en moet er ontwikkelruimte beschikbaar zijn. Pas als de PAS-melding geverifieerd is, er voldoende stikstofruimte is en extern salderen mogelijk is, kan er gelegaliseerd worden. Het hele proces rondom het legaliseren van een PAS-melding en de bijbehorende stappen staan uitgeschreven op de website van BIJ12: Omzetten PAS-melding - BIJ12Verwijst naar een andere website.

Nieuwsbericht:

Overijssel stimuleert plannen minder stikstofuitstoot voor PAS-melders in handhavingstrajectVerwijst naar een andere website (14 december 2023)

PAS-melders in een handhavingstraject krijgen de gelegenheid om vrijwillig een emissiereductieplan op te stellen. Want Overijssel introduceert deze nieuwe mogelijkheid om ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vielen te ondersteunen bij het verminderen van stikstofuitstoot. Indertijd waren deze melders vrijgesteld van vergunningsplicht. Nu hebben ze wel te maken met een verzoek om handhaving.

PS-brieven

Veelgestelde vragen

Nieuws Stikstof

Lees alle nieuwsberichten over stikstof.