Stikstof: natuurversterking

In Nederland is bijna overal te veel stikstof. Vooral voor de natuur is dat niet goed: stikstof is een meststof en die daalt overal neer. Ook waar dat schadelijk is. Er zijn plantensoorten die alleen groeien op arme grond en verdwijnen als er te veel stikstof is. Andere planten doen het juist veel beter met veel meststof. Door te veel stikstof verdwijnen er allerlei soorten planten en daarmee ook insecten, vogels en andere dieren. De biodiversiteit in de natuur neemt af: delen van de natuur vallen als het ware uit. Dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de productie van voedsel en de gezondheid van mensen.

Met verschillende bronmaatregelenVerwijst naar een andere website verminderen we de stikstofuitstoot en met natuurherstel brengen we meer balans in de natuur terug. Dat doen we door samen met gebiedspartners de natuur te herstellen.

Natuurherstelmaatregelen

Natuurherstelmaatregelen maken de natuur beter bestand tegen de schadelijke effecten van te veel stikstof. Het doel van de natuurherstelmaatregelen is behoud, en waar nodig herstel, van natuur. Voorbeelden van maatregelen zijn afvoer van stikstofrijk materiaal door extra maaien, afgraven van een deel van de bodem door plaggen en verhoging van het grondwaterpeil.

In deze animatie leggen we die natuurherstelmaatregelen verder uit:

Afbeelding van het begin van de video 'Aan de slag voor de biodiversiteit!'

Contact