Aan dit programma verbonden wetenschappers

Met hun scherpe inzichten en verschillende essays op het gebied van leefbaarheid op het platteland en burgerinitiatieven hebben wetenschappers Bettina Bock, Gert-Jan Hospers en Koen Salemink bijgedragen aan een wetenschappelijk kader over wat er nodig is om te komen tot een toekomstbestendig platteland.

Bettina Bock

De vitaliteit van het platteland staat centraal in het werk van prof.dr.ir. Bettina Bock. Zij is als persoonlijk hoogleraar Inclusieve Plattelandsontwikkeling verbonden aan de universiteit van Wageningen. Ook is zij bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen.

‘Ik houd me bezig met rurale sociologie, de sociologie van het platteland. Sociologie is de leer van het samenleven van mensen. Hoe is de maatschappij georganiseerd, wat houdt mensen bij elkaar en wat scheidt ze, en hoe hebben mensen hier invloed op? Het platteland interesseert mij, maar je kunt het niet los zien van de steden. Steden en dorpen kunnen ook niet zonder elkaar. Ze beïnvloeden elkaar. Dat geldt overal, maar in Nederland in sterke mate omdat ons platteland en onze steden zo dicht bij elkaar liggen dat er altijd verbanden tussen bestaan.’

Samen met Jolien Klok, onderzoeker en docent aan de Wageningen Universiteit, schreef Bettina Bock een essay over de bouwsteen voor het Overijssels plattelandsbeleid.

Bettina Bock

Gert-Jan Hospers

Prof. dr. Gert-Jan Hospers is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit, en directeur van stichting Stad en Regio. In zijn werk en onderzoek richt hij zich vooral op Oost-Nederland en heeft hij veel oog voor plattelandsvraagstukken.

‘De dynamiek op het platteland is groot, en veel thema’s vragen om aandacht. Denk aan het woningtekort, vrijwilligerswerk en de toekomst van dorpshuizen.’ 


Binnen het programma Leefbaar Platteland probeerde Gert-Jan Hospers telkens de brug te slaan tussen theorie en praktijk. Hij was nauw betrokken bij de opzet van de dorpendatabase Mijn dorp in OverijsselVerwijst naar een andere website. Zijn columns voor het programma zijn verzameld in de bundel ‘Overijssels landleven’.

Ook werkte hij mee aan de podcastserie Platteland kiest positie.Verwijst naar een andere website

Gert-Jan Hospers

Koen Salemink

Koen Salemink is universitair docent culturele geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Ik houd me vooral bezig met plattelandsontwikkeling, nieuwe vormen van democratie en burgerinitiatieven.’ 

Samen met Bettina Bock en Gert-Jan Hospers schreef hij een essay over de toekomstige opgaven voor het platteland.Verwijst naar een andere website Ook schreef hij een pamflet Dorpsschool Platteland kiest positieVerwijst naar een andere website. Hij staat aan de basis van de Overijsselse Dorpsschool-aanpak waarin lokale initiatieven, onder begeleiding van wetenschappers, met elkaar meekijken en leren van elkaar.

Daarnaast schreef hij Plattelandsontwikkeling in de praktijk, een document dat initiatiefnemers kunnen gebruiken om hun initiatief te positioneren en te realiseren.

Koen Salemink