Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie bevat de provinciale visie op de ruimte in Overijssel. Daarin worden uitspraken gedaan over ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur. In de Omgevingsverordening staan de juridisch bindende regels die ervoor zorgen dat bij nieuwe ontwikkelingen rekening wordt gehouden met het provinciale beleid.

Op weg naar een Nieuwe Omgevingsvisie

Er gebeurt veel in Overijssel. We moeten bijvoorbeeld aan de slag met de klimaatopgave, nieuwe energie en woningbouw. Daarom vernieuwen we onze Omgevingsvisie ieder jaar, zodat deze actueel blijft. Inmiddels gebeurt er zoveel, dat we toe zijn aan een Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Die vervangt de huidige Omgevingsvisie Overijssel in 2024. En daar hebben we iedereen bij nodig, want Overijssel is van ons allemaal.

Vaststelling actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2023

Op 8 november 2023 hebben Provinciale Staten de huidige Omgevingsvisie en de nieuwe Omgevingsverordening Overijssel aangepast. De geldende Omgevingsverordening is niet meer aangepast, omdat die vervalt op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het is zeker dat de nieuwe wet op 1 januari 2024 ingaat. Vanaf dat moment gaat de nieuwe Omgevingsverordening gelden die sinds 2021 klaarstaat voor de nieuwe Omgevingswet. De huidige Omgevingsvisie valt onder het overgangsrecht van de Omgevingswet en blijft gelden.

Volgens afspraak met Provinciale Staten worden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening elk jaar geactualiseerd, waarbij de beleidswijzigingen van de afgelopen periode worden verwerkt in teksten en kaarten. Ook worden fouten hersteld en achterhaalde teksten bijgewerkt. De actualisatieronde van 2023 hebben we gebruikt om nog de laatste aanvullingen en verbeteringen door te voeren in de nieuwe Omgevingsverordening Overijssel voordat die op 1 januari 2024 in werking treedt. In de geconsolideerde versie van de Omgevingsvisie is te zien hoe de visie eruitziet nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd die in deze en eerdere actualisatieronden zijn doorgevoerd.

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening digitaal

De nu geldende OmgevingsvisieVerwijst naar een andere website en de Omgevingsverordening Verwijst naar een andere websitestaan beide in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kunt u aanklikken welk gebied uw interesse heeft.

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.

Let op: de viewer werkt het beste met Edge, Chrome en Firefox.

Afbeelding van het begin van de video over Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving Overijssel