Overstromingsrisicoparagraaf: aandacht voor waterveiligheid

Provincie Overijssel stelde in samenwerking met gemeenten, waterschap en Veiligheidsregio een handreiking op.

Met onderstaande stappen kunt u bepalen:

 1. Of de locatie van uw plan in gebied ligt dat kan overstromen.
 2. Wat u kunt doen om de gevolgen van een overstroming te voorkomen/verkleinen.
 3. Hoe u de overstromingsrisicoparagraaf kunt vormgeven.

Stap 1: Bepaal de locatiegegevens van uw plan

 • Open de omgevingskaartVerwijst naar een andere website (klik op tab Kaarten en Legenda, waterreserveringsgebieden, overstroombaar gebied)
 • Ligt de locatie in een gebied dat kan overstromen?
  • JA > U hebt een Overstromingsrisicoparagraaf nodig. Doorloop de overige stappen van deze handreiking om de inhoud van deze paragraaf te bepalen. Ga naar stap 2. Let op! Trek vanaf stap 2 met de gemeente op.
  • NEE > U hoeft geen overstromingsrisicoparagraaf op te stellen.

Stap 2: De locatie van mijn plan ligt in overstroombaar gebied

 1. Is de locatie gelegen in een overstromingsrisicogebied of een waterbergingsgebied? - Controleer of de ontwikkeling is gelegen in een gebied met speciale randvoorwaarden.
  Als dit een overstromingsrisicogebied is: er zijn geen nieuwe kapitaalintensieve ontwikkelingen toegestaan, waterhuishoudkundige werken moeten in stand gehouden worden.
  Als dit een waterbergingsgebied is: er zijn geen nieuwe ontwikkelingen toegestaan die de rol van het gebied voor wateropvang belemmeren, waterhuishoudkundige werken moeten in stand gehouden worden.
 2. Vraag advies aan Waterschap en veiligheidsregio over de waterrobuustheid van uw plan - Bepaal samen met waterschap de potentiële waterdiepten en de snelheid van overstroming. Het waterschap geeft advies hoe u rekening kunt houden met kansen op en effecten van een overstroming. De veiligheidsregio geeft advies over de hulpverlening en zelfredzaamheid.
 • Is uw plan waterveilig en robuust genoeg te maken op basis van de verkregen informatie?
  • JA > Ga naar stap 3.
  • NEE > Pas uw plan of locatie aan.

Stap 3: Moet je aanvullende maatregelen treffen?

 • Grootschalige ontwikkelingen - Pas uw plan in overleg met de gemeente aan zodat de waterveiligheid op de lange termijn is gegarandeerd.
 • Kleinschalige ontwikkelingen - Uw gemeente bepaalt de schaal van de ontwikkeling.

Ga naar stap 4.

Stap 4: De ingrediënten van je overstromingsrisicoparagraaf op een rij

 1. Motiveer de ruimtelijke ontwikkeling
 • Locatiegegevens van uwplan.
  • Locatie is wel/niet gelegen in een vrijwaringsgebied of een waterbergingsgebied.
  • Advies van het waterschap en de veiligheidsregio.
  • Risico’s voor het plangebied.
 1. Motiveer de maatregelen
  • Grootschalige ontwikkelingen.
  • Kleinschalige ontwikkelingen.
 2. Motiveer de aanpak en uitvoering van maatregelen
  • Leg de afspraken vast die u hebt gemaakt met de gemeente. Voeg deze toe aan de motivatie.