Terugkoppeling bijeenkomst PPLG 28 maart 2024

Provincie en partners gingen donderdag 28 maart in gesprek over het PPLG. Directe aanleiding voor de bijpraatdag waren met name de maatregelpakketten die voor 1 april moesten worden ingediend. Met zo'n 120 partners, ambtelijk en bestuurlijk, spraken we met name over de maatregelpakketten, de uitwerking voor landbouw en de bestuurlijke samenwerking. De maatregelpakketten zijn inmiddels voor 1 april ingeleverd, zoals gevraagd door het Rijk. 
Na het plenaire deel waren er deelsessies over maatregelpakketten, bestuurlijke samenwerking en werksessies landbouw. Hieronder enkele van de meest opvallende vragen uit die sessies, met antwoorden.