Ruimtelijke kwaliteit

Dat is alles wat ruimte geschikt maakt voor mens, plant en dier. De juiste ontwikkeling op de juiste plek, en op de juiste manier ingepast in de omgeving. Niet alleen goed gebruik van de omgeving is belangrijk, maar ook de beleving en de betekenis. En ook de effecten voor andere plekken en voor volgende generaties.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de groene omgeving

Het Overijssels buitengebied is een aantrekkelijk mozaïek van landbouwbedrijven, rivieren, beken en plassen, landgoederen, waardevolle natuur, karakteristieke landschappen, buurtschappen, verspreide bebouwing en recreatiemogelijkheden. Vooral inwoners, bedrijven en organisaties zorgen voor de dynamiek en ontwikkeling in de groene omgeving.

Er is dan ook ruimte voor ontwikkelingen die:

  • geen risico vormen voor beschermde waarden, zoals natuur en water,
  • passen bij de ontwikkelrichting van de plek (landbouw, natuur of mix),
  • zuinig omgaan met ruimte (meervoudig gebruik, hergebruik, transformatie, etc.),
  • zorgvuldig omgaan met de kwaliteiten van het gebied en deze versterkt.

Aan de slag met ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit versterkt u door:

  • bestaande kwaliteiten te koesteren en te verbinden met nieuwe ontwikkelingen,
  • samenhang aan te brengen of te herstellen,
  • contrasten op te voeren en afwisseling te vergroten,
  • ruimtelijke uitstraling te versterken,
  • beleefbaarheid en toegankelijkheid te vergroten.

Ontwerpadvies nodig?

Ruimtelijke kwaliteit is een creatief proces. Partners, bewoners en ontwerpers kunnen helpen met het ‘verbinden en verbeelden'. Het Atelier OverijsselVerwijst naar een andere website organiseert op aanvraag (en bestelling) werkateliers voor gemeenten en waterschappen.

U kunt ook contact opnemen met één van onze provinciale ruimtelijke ontwerpers.