Dashboard Wonen

Het Dashboard Wonen van de provincie Overijssel monitort de ontwikkeling van de woningproductie: hoeveel woningen zijn er al gerealiseerd, voor hoeveel woningen liggen er plannen en hoe verhoudt dit zich tot de gestelde opgaven? Het dashboard geeft daarnaast ook inzicht in de bestaande woningvoorraad, demografie, verhuizingen en vraag/aanbod naar zorgwoonvormen.

Naar het dashboard

Dashboard Wonen Overijssel