Vitaliteit en positieve gezondheid

Positieve gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Het gaat om goed voor jezelf zorgen en plezier uit het leven kunnen halen. Denk daarbij aan goede voeding, bewegen in de buitenlucht, een fijn sociaal leven en mee kunnen doen in de samenleving. Vitale en gezonde mensen hebben meer energie en kunnen goed voor zichzelf en hun leefomgeving zorgen. Gewoon lekker in uw vel zitten!

Afbeelding van het begin van de video 'Positieve gezondheid'

Lector Positieve gezondheid

Sandra Van Hogen-Koster is de eerste lector (docent op de hogeschool Saxion) Positieve Gezondheid in Nederland, bij Hogeschool Saxion. Sandra doet vanuit de praktijk onderzoek naar Positieven gezondheid, leefstijl en leiderschap. De kracht van dit onderzoek zit in de nauwe samenwerking tussen Saxion en Medisch Spectrum Twente. Sandra ontwikkelt daarnaast een manier om te werken met Positieve Gezondheid. Volgens haar is de tijd rijp om op een andere manier naar gezondheid te kijken.

In elke regio actief!

Wij helpen professionals en organisaties om te kunnen werken vanuit positieve gezondheidVerwijst naar een andere website. 'Positieve Gezondheid' kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

In drie regio’s werken we hieraan samen met onze netwerkpartners, zoals gemeenten, GGD, maatschappelijke partners en zorgverzekeringen.

  • Salland UnitedVerwijst naar een andere website - Salland United is een netwerk dat werkt aan hoogwaardige, laagdrempelige en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Het netwerk bestaat uit vier gemeenten, meer dan 40 zorg- en welzijnsorganisaties, de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de provincie Overijssel. Samen zorgen we dat het gewoon goed geregeld is en blijft in Salland. Alle partijen die een bijdrage aan de gezamenlijke uitdaging kunnen leveren, zijn welkom. Die bijdrage kan bestaan uit menskracht, kennis of middelen.
  • Positief Gezond IJsselland - De Regionale beweging Positief Gezond IJsselland verbindt partijen met elkaar om inwoners en professionals te inspireren en hun kennis en mogelijkheden op het gebied van gezondheid te vergroten. Zodat iedereen in IJsselland bewuste keuzes maakt over de eigen gezondheid.
  • Twentse KoersVerwijst naar een andere website - De Twentse Koers is een strategische samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, Menzis, GGD Twente en provincie Overijssel. Samen koerst de Twentse Koers op een integraal, passend en houdbaar aanbod van zorg en ondersteuning in Twente. Daarmee vergroten we de gezondheid, de kwaliteit van leven en het welzijn van onze inwoners.

De provincie Overijssel is de kennisverbinder en netwerkpartner in deze netwerken. Kennis samenbrengen, mensen aan elkaar koppelen en lobby naar de landelijke politiek. Als provincie Overijssel investeren wij in elke regio. Met deze financiële investering kunnen projecten in de regio verder geholpen worden. Samen, stap voor stap, gezondheid naar een hoger plan brengen.

Voorbeeldprojecten

Sport en vitaliteit

Sporten geeft plezier. Sporten verbindt mensen met elkaar en versterkt de vitaliteit van de inwoners. We ondersteunen en stimuleren Overijsselaars om hun leven lang te bewegen, op hun eigen niveau en met hun eigen doel. We zijn supporter van sport én een van de medespelers in het Overijsselse sportlandschap.

Overijssels Sport- en Beweegakkoord

Vanuit het Overijssels Sport- en Beweegakkoord werken we samen met partners aan een beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincie. Op de website van Sportnetwerk OverijsselVerwijst naar een andere website (SNO) is het hele Sport- en Beweegakkoord te bekijken. Het sportakkoord legt de lat hoog: in 2025 moet Overijssel in de top 3 staan van de meest beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincies van Nederland.

Afbeelding van het begin van de video 'De beweegmakelaar'

Wij stimuleren sport in Overijssel

Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022

De Special Olympics Nationale Spelen maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 170 landen, die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen. De Special Olympics Nationale Spelen vonden in Twente plaats van 10 tot en met 12 juni 2022. Met maar liefst 25 sporttoernooien in 14 Twentse gemeenten kwamen atleten en begeleiders naar Twente. Ruim 2.300 sporters met een verstandelijke beperking uit binnen- en buitenland gingen de sportieve strijd aan met elkaar. In handen van de Twentse organisatie die met ruim 2.800 vrijwilliger actief waren werd alles uit de kast gehaald om de sporters een toernooi van hun leven te laten spelen.

De openbare ruimte

De individuele en ongebonden sporter is in opkomst. Veel van deze sporters maken gebruik van de openbare ruimte om te gaan hardlopen, wandelen of fietsen. Het is daarom belangrijk dat de openbare ruimte een beweegvriendelijke omgeving wordt, die uitnodigt tot bewegen.
Van 2019 t/m 2021 waren er meerdere subsidieregelingen Bewegen in de Openbare Ruimte (BOR). Initiatiefnemers konden een plan indienen voor fysieke aanpassingen en activiteiten die bijdroegen aan het benutten van de openbare ruimte voor sporten en bewegen. In totaal werden 43 initiatieven gerealiseerd.

Afbeelding van het begin van de video 'Aftermovie Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022'

Subsidie Overijssel in beweging

Voor activiteiten die bijdragen aan vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen. Lekker sporten en bewegen is belangrijk. Het geeft energie, plezier en is goed voor het lichaam. Provincie Overijssel vindt dan ook dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om mee te (kunnen) doen. Voor iedereen die wel wat ondersteuning kan gebruiken bij een goed idee of initiatief is er een subsidieregeling: Overijssel in bewegingVerwijst naar een andere website. Deze subsidie is voor stichtingen, verenigingen, Overijsselse gemeenten of organisaties van gemeentelijk sportbeleid. Uiteraard dragen de initiatieven bij aan de doelen in het Overijsselse Sport-en Beweegakkoord.