N347: Goor-Haaksbergen weer open

Gepubliceerd op

De N347 tussen Goor en Haaksbergen is vanaf 23 december 2022 weer open!

Vanaf september 2022 heeft de aannemer Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) onderhoudswerkzaamheden verricht op dit traject. Met trots mogen wij zeggen dat deze werkzaamheden tot een afronding zijn gekomen. 

De hoofdrijbaan inclusief rotondes en parallelwegen zijn aangepakt. Ook hebben de dorpskernen een nieuwe uitstraling gekregen. De lijnen tussen de omgeving en het project zijn kort gehouden, hierdoor was het mogelijk om snel te schakelen. Dankzij de inzet van de aannemer TWW is het gelukt om dit uitdagende project tijdig af te ronden. De N347 is hiermee vóór de feestdagen weer bereikbaar voor doorgaand verkeer. Voor vertrek van de aannemer (voor de feestdagen) worden de verkeersafzettingen en de omleidingen verwijderd. 

Vanwege de weersomstandigheden in de afgelopen periode was het niet mogelijk om de kleurlaag (coating) op de diverse locaties aan te brengen. Deze werkzaamheden worden alsnog in het voorjaar van 2023 uitgevoerd. De locaties betreffen de fietspaden van de rotondes (rode coating), het vierkante ‘shared space’ vak bij de kerk in Hengevelde en de middennaald van de N347 op een aantal locaties (bruingele coating). In Hengevelde komt tot die tijd een tijdelijke belijning op de weg. Enkele overige werkzaamheden worden in januari en februari 2023 uitgevoerd, deze werkzaamheden hebben geen of beperkt invloed op de bereikbaarheid van de N347. Aannemer TWW komt terug voor afrondende straatwerkzaamheden (bushalte Hengevelde), het aanbrengen van de permanente belijning, het afvoeren van overige grond en het opruimen van de bouwketen en de depotlocaties.

Bedankt voor uw begrip, wij wensen u fijne dagen en een gelukkig 2023!

Project team provincie Overijssel en Twentse Weg- en Waterbouw