Aanpak schades langs Kanaal Almelo - De Haandrik

In het najaar van 2018 ontving de provincie zo'n 30 meldingen van eigenaren van woningen en andere gebouwen (panden) langs het kanaal. Dat aantal liep op tot ongeveer 170 in de zomer van 2019 en is uiteindelijk opgelopen tot een totaal van 404 meldingen.

In de jaren 2019-2021 heeft de provincie onderzoeken laten uitvoeren naar oorzaken van de gemelde schades. Deze hebben geresulteerd in een schaderegeling die ervoor zorgt dat deze schademelders hun schade toekomstvast kunnen herstellen. Dat geldt zowel voor de schade die is veroorzaakt door de provincie, als de autonome schade die aantoonbaar niet door de provincie is ontstaan.

Opbrengsten onderzoek

Vergoeden schades

Als de provincie Overijssel de veroorzaker van de schade is, dan vergoeden we de schade. Daar is geen twijfel over mogelijk.

Schaderegeling

De schaderegeling komt bewoners tegemoet, zorgt ervoor dat zij perspectief hebben en maakt een einde aan de onzekerheid. Bewoners die voor 16 juni 2020 schade hebben gemeld, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling.

De regeling kent vier sporen:

  1. Daar waar op basis van de onderzoeken blijkt dat een relatie tussen schades en werkzaamheden van de provincie mogelijk is, wordt een verband tussen schade en overheidshandelen (en daarmee aansprakelijkheid) aangenomen. In deze gevallen wordt alle schade volgens burgerlijk recht vergoed. Dit betekent dat de bewoner een bedrag aan schadevergoeding ontvangt. Een onafhankelijke schade-expert heeft de schade beoordeeld en begroot.
  2. Daar waar geen causaal verband bestaat tussen schade en werkzaamheden wordt de eigenaar eveneens in staat gesteld de schade te herstellen. De provincie verstrekt hiervoor een subsidie. De provincie betaalt de subsidie aan de aannemer die de schade herstelt. Een onafhankelijke schade-expert heeft de schade beoordeeld en begroot.
  3. Daar waar schade onder de 5.000 euro wordt berekend, verstrekt de provincie een coulancevergoeding, rechtstreeks aan de eigenaar. Ook hier geldt dat een onafhankelijke schade-expert de schade heeft beoordeeld en begroot.
  4. Bij alle panden waar zettingsschade van 5.000 euro of meer is vastgesteld, biedt de provincie funderingsonderzoek aan, en – indien nodig – 100% subsidie voor funderingsverbetering.

Bekijk de bestanden:

Subsidies

Werkwijze funderingsonderzoek en funderingsverbetering

Bij alle panden waar zettingsschade van 5.000 euro of meer is vastgesteld, biedt de provincie funderingsonderzoek aan en (indien nodig) 100% subsidie voor funderingsverbetering.

Werkwijze funderingsonderzoek en funderingsverbetering

Contact

In het inlooppunt (Schoolstraat 14, Vroomshoop) kunt u terecht met vragen over de ontwikkelingen rondom Kanaal Almelo - De Haandrik. Zaakbegeleiders van de provincie en andere medewerkers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Het inlooppunt is geopend op maandag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

U kunt ons ook per mail bereiken via schade.adh@overijssel.nlVerwijst naar een andere website.

Zaakbegeleiders

Zaakbegeleiders van de provincie begeleiden bewoners die schade hebben gemeld. Elke schademelder heeft een zaakbegeleider als contactpersoon.

Weet u niet (meer) wie uw zaakbegeleider is, neem dan contact met ons op via schade.adh@overijssel.nlVerwijst naar een andere website. Dan sturen we de contactgegevens van uw zaakbegeleider.

Media

Vertegenwoordigers van de media kunnen bellen met de afdeling Woordvoering van de provincie Overijssel: 06 10 41 99 01.