Informatie & bedieningstijden sluizen en bruggen kanaal Almelo-De Haandrik

Provincie Overijssel beheert 162 kilometer aan provinciaal water. 32 kilometer betreft het kanaal Almelo–De Haandrik in Twente en de rest bevindt zich in Noord-West Overijssel.

Bediening bruggen en sluizen

Sluis Aadorp is het coördinatiecentrum. U moet zich bij deze sluis melden wanneer u het kanaal wilt opvaren. Beroepsvaart moet zich melden voor de registratie in IVSNext, het meld- en volgsysteem voor de beroepsvaart. Komt u uit de richting Coevorden, dan geeft de brugwachter van de Moniersbrug u verwachte aankomsttijd door aan de sluiswachter van de Coevordersluis. In de zomer, bij drukke periodes, kan er vertraging zijn. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur te bedienen.

De bedieningstijden zijn:

1 maart tot 1 mei

 • Maandag t/m vrijdag: 06.00 tot 12.00 uur / 12.30 tot 19.00 uur
 • Zaterdag: 06.00 tot 13.00 uur
 • Zon- en feestdagen: geen bediening m.u.v. 27 april Koningsdag

1 mei tot 1 november

 • Maandag t/m vrijdag: 06.00 tot 12.00 uur / 12.30 tot 19.00 uur
 • Zaterdag: 06.00 tot 12.00 uur / 12.30 tot 18.00 uur
 • Zon- en feestdagen: 09.00 tot 12.00 / 12.30 tot 17.00 uur

1 november tot 1 maart

Tussen Kerst en Oud & Nieuw verplicht een werkdag van te voren aanmelden in verband met de planning.

 • Maandag t/m vrijdag: 07.00 tot 12.00 uur / 12.30 tot 18.00 uur
 • Zaterdag: 07.00 tot 13.00 uur
 • Zon- en feestdagen: geen bediening

Om te schutten moet u 15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig zijn anders kunt u niet meer deelnemen aan het schutproces. De door provincie Overijssel bediende bruggen worden niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

Let op! DUBBEL ROOD SLUIS AADORP: Als u tijdens bedieningstijden bij sluis Aadorp aankomt kan het zijn dat de lampen op dubbel rood staan. De sluis wordt dan zo spoedig mogelijk voor u klaargemaakt als u zich hebt aangemeld. Dat de lichten op dubbel rood staan komt doordat de sluis op dat moment aan het spuien is (ofwel water aan het inlaten is om de waterstand op het kanaal op peil te houden).

Beroepsvaart

Op het kanaal Almelo–De Haandrik geldt voor de beroepsvaart een snelheid van 9km/uur als het schip leeg is en 6 km/uur als het schip geladen is. Inspectie Scheepvaart controleert dit.

De maximumafmetingen voor het Kanaal Almelo – De Haandrik zijn vastgesteld op:

 • Lengte: 55 meter met dien verstande dat schepen langer dan 39 meter voorzien moeten zijn van actieve kopbesturing;

 • Breedte: 6,60 meter;

 • Diepgang: 2,50 meter.

Bij een bijzonder transport is een duwboot achter verplicht en bij het ontbreken van een actieve kopbesturing is een sleepboot voor verplicht indien de duwboot of de duwsleepboot in het CVO beperkt is tot een maximaal te duwen lengte van een vaartuig van 30 meter, waarbij de totale maximumlengte en –breedte van het transport niet meer mogen bedragen dan 67 meter respectievelijk 8,40 meter.

Ontheffingsplichtig

Het is op het Kanaal Almelo – De Haandrik en het Overijssels gedeelte van het Coevorder-Vechtkanaal verboden:

a: zonder ontheffing te varen met een vaartuig waarvan de lengte of de breedte in combinatie met de diepgang groter is dan de de gegevens in de tabel en waarvan de maximale hoogte bij een waterstand van 9,10 +NAP meer bedraagt dan 6,25 m.

Lengte, breedte en diepgang

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Bij een breedte van  Maximale diepgang Maximale lengte
6,60 m 2,60 m 67 m
6,80 m 2,55 m 67 m
7,00 m 2,50 m 67 m
7,20 m 2,45 m 67 m
7,40 m 2,40 m 67 m

b. dat bij bijzonder transport, een duwboot achter verplicht is en bij het ontbreken van een actieve kopbesturing een sleepboot voor verplicht is, indien de duwboot of de duwsleepboot in het CVO beperkt is tot een maximaal te duwen lengte van een vaartuig van 30 meter, waarbij de diepgang niet meer mag bedragen dan 1,80 m, de totale lengte van het transport niet meer mag bedragen dan 67 meter en de maximumbreedte niet meer mag bedragen dan:

 • tot KMR 6,000 (tot en met de zwaaikom bij Vriezenveen) een maximale breedte van 8,40 m;
 • tot KMR 25,000 (tot en met de zwaaikom bij Hardenberg) een maximale breedte van 8,00 m;
 • vanaf KMR 25,000 (voorbij de zwaaikom bij Hardenberg) een maximale breedte van 7,60 m.

c. dat geladen schepen met een afmeting langer dan 50 meter of breder dan 5,80 meter het kanaal in de vaarweggedeeltes tussen kmr 3,000–7,100; kmr 8,600–16,200 en kmr 21,800–32,600 niet tegelijk met andere vaartuigen in tegengestelde richting mogen bevaren en/of andere schepen voorbij mogen lopen, gelet op artikel 6.07, eerste lid en artikel 6.11, onder c van het Binnenvaartpolitiereglement. Dit wordt op de desbetreffende locaties aangegeven met de verkeersborden A4 en E11 als vermeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, waarbij op een onderbord is aangegeven: ‘geladen schepen langer dan 50 meter of breder dan 5,80 meter’.