Werkzaamheden Kanaal Almelo - De Haandrik

Aanpak van damwanden en werkzaamheden aan bruggen/sluizen. 

Aanpak van de damwanden

De damwanden langs Kanaal Almelo - De Haandrik zijn op een aantal locaties (in totaal 30 kilometer) aan groot onderhoud toe. Dit onderhoud is nodig om het kanaal en de omgeving veilig te houden voor gebruikers en omgeving. De provincie voert samen met Combinatie Van den Herik – De Vries de onderhoudswerkzaamheden aan Kanaal Almelo - De Haandrik uit.
Het uitgangspunt is dat de damwanden weer circa 30 jaar meegaan. Hiervoor doen wij uitgebreid onderzoek naar de staat van de boordvoorzieningen op de verschillende locaties. Kan de boordvoorziening niet circa 30 jaar mee, dan wordt de boordvoorziening verstevigd, hersteld of in het uiterste geval vervangen. De uitvoering van deze werkzaamheden start niet eerder dan in 2024/2025. De werkzaamheden worden naar verwachting in 2029 afgerond.

Werkzaamheden bruggen/sluizen

De provincie herstelt en moderniseert verschillende bruggen en sluizen, zodat deze weer minstens 15 jaar veilig zijn. We voeren verschillende werkzaamheden uit: we passen elektrische- en werktuigbouwkundige installaties aan of vervangen ze. Het gaat om onderhoud aan 9 bruggen en 1 sluis verspreid over de provincie, waarvan 5 voor kanaal Almelo – De Haandrik. Dit zijn:

  • Sluis Aadorp en de ophaalbrug in Aadorp.
  • Vriezenveenbrug in Vriezenveen.
  • Grote Puntbrug en de Tonnendijkerbrug in Vroomshoop

De uitvoeringsplanning wordt gezamenlijk met de aannemer opgesteld. Het doen van de onderzoeken rond de bruggen en sluizen start begin 2024. Zodra de uitvoeringsplanning bekend is, informeren we de omgeving hierover.

Opwaardering fietspad langs de N750

Het fietspad langs de N750 van Vriezenveen tot de komgrens van Daarlerveen wordt verbeterd. Hiermee geven we invulling aan het ‘Masterplan Fiets’ dat de provincie in 2020 heeft vastgesteld. Daarin staat de ambitie uitgesproken om in Overijssel betere, veiligere en snellere fietsroutes te realiseren.

Het project bestaat uit twee deeltrajecten.

  1. Van de Garvesingel (rotonde) in Vriezenveen tot de Westerveenweg (in totaal 1,6 kilometer) wordt het asfalt vervangen door beton.
  2. Daarnaast wordt vanaf de Westerveenweg tot de komgrens van Daarlerveen over een lengte van 1,2 kilometer de berm aangepast. Denk bijvoorbeeld aan het planten van een haag, een stoepband of een geleiderail tussen het fietspad en de provinciale weg. Hiermee wordt de veiligheid verbeterd.

De uitvoering van het project staat gepland in 2024.