Verkennende onderzoeken starten langs kanaal Almelo – De Haandrik

De damwanden langs kanaal Almelo – De Haandrik zijn op een aantal locaties aan groot onderhoud toe. Wij zorgen ervoor dat de damwand overal minstens 30 jaar mee kan. Als we ergens zien dat de damwand niet 30 jaar mee kan, zullen we delen van de damwand herstellen, verstevigen of vervangen. Voorafgaand aan de werkzaamheden doet aannemerscombinatie Van den Herik – De Vries verkennend onderzoek. Van oktober 2023 tot en met maart 2024 worden drie vooronderzoeken verricht om de staat van de damwanden te bepalen.

Grondonderzoek

Om de bodemopbouw langs het kanaal goed in kaart te brengen, voeren wij grondonderzoek uit. Eerst controleren we de grond op kabels, leidingen en achtergebleven ontplofbare oorlogsresten. Als deze controles klaar zijn, onderzoeken we de bodemopbouw van de grond. Dat gebeurt met twee verschillende boringen: handmatige boringen en sonderingen. Bij sonderen wordt een dunne stang vanaf een sondeerwagen in de grond gedrukt om de weerstand van de bodem te bepalen.
Een deel van de boringen en sonderingen wordt uitgevoerd op de weg langs het kanaal. Om overlast op de weg te beperken, wordt een mobiele verkeersafzetting gebruikt. Daardoor is er maar één weghelft afgezet tijdens de werkzaamheden en is er geen omleiding nodig. Het grondonderzoek zorgt voor beperkte geluidsoverlast.

Corrosieonderzoek

Om de huidige staat en de dikte van de stalen damwanden te onderzoeken, voeren wij corrosieonderzoek uit. Zo kunnen we ook zien hoe snel het metaal verslechtert. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanaf het water, via een bootje en een duikteam. Het corrosieonderzoek zorgt niet voor overlast.

Inmeten met drone-onderzoek

Met een drone brengen wij de directe omgeving van het kanaal in beeld. Dat is gedetailleerder dan de omgeving handmatig vanaf de grond inmeten en zorgt voor minder overlast van meetapparatuur rond het kanaal. Voor het drone-onderzoek worden langs het kanaal een aantal controlepunten geplaatst. De drone vliegt op 25 tot 50 meter hoogte boven het kanaal en maakt foto’s tijdens de metingen. Daarna worden de foto’s geanonimiseerd en gebruikt voor een 3D-model van het kanaal en de bermen. Dit onderzoek duurt enkele dagen en de controlepunten worden na afloop direct verwijderd.

Resultaten kunnen leiden tot vervolgonderzoek

Pas als de resultaten van deze onderzoeken binnen zijn, weten wij de precieze staat van de damwanden. Dit kan ervoor zorgen dat er later meer onderzoek nodig is.
Nu weten wij al wel dat er in 2024 een onderzoek volgt om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden rond het kanaal. Zodra er meer over dit onderzoek (of later vervolgonderzoek) bekend is, informeren wij inwoners opnieuw.
De werkzaamheden aan de damwanden beginnen naar verwachting in 2025.

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft naar aanleiding van de geplande onderzoeken of als u meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Mathilde Palma. Dat kan telefonisch via 06 10 41 97 30 of via een e-mail naar onderhoudkadh@overijssel.nlVerwijst naar een andere website.