N315/N768 Aansluiting (Danspaleis)

De provincie Overijssel wordt de nieuwe wegbeheerder van een gedeelte van de oude N18, plaatselijk bekend als Eibergsestraat. De oude N18 wordt na overdracht omgenummerd tot de N768. Door de aanleg van de nieuwe N18 maakt minder verkeer gebruik van de oude N18. Daarnaast is het verkeerslicht op de aansluiting van de N315 met de N768 (in de volksmond kruispunt Danspaleis) toe aan vervanging.

Onderzoek

Daarom is onderzoek gedaan naar een verkeersveilige en passende herinrichting van het kruispunt. Verschillende varianten zijn onderzocht. Hieruit komt een (enkelstrooks) rotonde als beste optie naar voren.

Het onderzoek is uitgewerkt en opgenomen in een zogenoemd “Ontwerpplan in Hoofdlijnen Aansluiting N315/N768”. Dit “Ontwerpplan in Hoofdlijnen Aansluiting N315/N768” is op 8 juni 2021 vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Nadat het Ontwerpplan in Hoofdlijnen op 8 juni 2021 is vastgesteld, zijn de direct omwonenden en wijkraden per brief geïnformeerd over de terinzagelegging van het Ontwerpplan in Hoofdlijnen. Gedurende de periode van de terinzagelegging kon een ieder één of meerdere inspraakreacties op dit plan indienen. Ter ondersteuning van de terinzagelegging is een digitale bijeenkomst georganiseerd.

Iedereen kon in de periode van zes weken een reactie geven op het Ontwerpplan in Hoofdlijnen en/of de online bijeenkomst bijwonen. Hiervan is geen gebruik gemaakt en er zijn derhalve geen inspraakreacties ingediend. Om deze reden is geen reactienota opgesteld. Het Plan in Hoofdlijnen is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het Ontwerpplan in Hoofdlijnen, maar heet nu “Plan in Hoofdlijnen Aansluiting N315/N768”.

Gedeputeerde Staten hebben het 'Plan in Hoofdlijnen Aansluiting N315/N768' op 1 februari 2022 vastgesteld. (U kunt het bestand opvragen via n315n768@overijssel.nlVerwijst naar een andere website.)

Visualisatie plan

Bekijk de visuele weergave van het Plan in hoofdlijnen.

Planning

Er wordt een bestemmingsplanprocedure gestart. De realisatie kan op z’n vroegst begin 2023 starten.