N315/N768 Aansluiting (Danspaleis)

De provincie Overijssel wordt de nieuwe wegbeheerder van een gedeelte van de oude N18, plaatselijk bekend als Eibergsestraat. De oude N18 is omgenummerd tot de N768.

Door de aanleg van de nieuwe N18 maakt minder verkeer gebruik van de N768 (oude N18). Het verkeerslicht op de aansluiting van de N315 met de N768 (in de volksmond kruispunt Danspaleis) was verouderd en toe aan vervanging. Dit kruispunt wordt nu een (enkelstrooks) rotonde. Deze rotonde kwam na onderzoek als beste optie naar voren. Een verkeersveilige en betere inrichting van het kruispunt is hierbij als uitgangspunt genomen. Gedeputeerde Staten hebben het 'Plan in Hoofdlijnen Aansluiting N315/N768' op 1 februari 2022 vastgesteld.

Planning

De realisatie kan op z’n vroegst maart 2024 beginnen.

Voordat de rotonde wordt gerealiseerd worden wel alvast enkele werkzaamheden uitgevoerd zoals:

  • Het kappen van bomen
  • Het verleggen van kabels en leidingen
  • Grondwerk om het verleggen van kabels en leidingen mogelijk te maken

Omleiding Fase 1

Omleiding Fase 2

De werkzaamheden kunnen hoofdzakelijk buiten het verkeer om worden uitgevoerd. De N768 kan daarom tijden een groot deel van de werkzaamheden gebruikt worden. De N315 (Needseweg) zal wel afgesloten worden voor het verkeer (met uitzondering van openbaar vervoer).

Op het moment dat de N768 moet worden afgesloten om de nieuwe aansluiting op de rotonde te maken, zal de hoofdomleiding voor doorgaand verkeer worden ingesteld over de nieuwe N18.
Voor landbouwverkeer op de N768 is er een omleiding over de Needseweg, via de Schurinksweg en de Achterste Russchemorsdijk naar de Mentink weg en de Kerkstraat.
Fietsverkeer kan doorgang blijven vinden, maar zal ter hoogte van de aan te leggen rotonde mogelijk moeten wijzigen van weghelft.