N342 Denekamp - Oldenzaal

Enexis Netbeheer is aan het werk langs de provinciale weg N342 tussen Denekamp en Oldenzaal. De maximum snelheid op het traject is beperkt naar 50 kilometer per uur en de werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor het verkeer. Alle werkzaamheden zijn rond november 2024 afgerond.

Er worden nieuwe kabels in de grond gelegd om het middenspanningsnet te versterken. Provincie Overijssel en de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland hebben toestemming gegeven om de werkzaamheden uit te voeren.

Elektriciteitsnet

Aanleiding is het feit dat steeds meer bedrijven duurzaam bezig zijn en energie willen terug leveren. Het gevolg is steeds meer vraag naar ruimte op het elektriciteitsnet. Die ruimte is er steeds minder waardoor de stroom niet altijd terug geleverd kan worden. Enexis Netbeheer werkt hard aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dit doet zij onder andere door het aanleggen van sterkere kabels.

Wat doet Enexis

Aannemer Van Gelder is, in opdracht van Enexis Netbeheer, begin april 2024 begonnen met boorwerkzaamheden over een lengte van 11 kilometer. Er komen buizen in de grond te liggen waar de kabels in komen. Na de zomer trekt aannemer Van Gelder de kabels op hun plaats, een ingewikkelde klus met veel werk.

Overlast

Hoewel Enexis probeert de overlast tot een minimum te beperken, zijn wegafzettingen in het werkgebied, omleidingen en snelheidsbeperkingen niet uit te sluiten. De snelheidsbeperkingen zorgen er niet alleen voor dat medewerkers veilig kunnen werken. Ze hebben ook te maken met de uitstoot van stikstof in het Natura 2000-gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Stikstof

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn machines nodig en komt er, naast de uitstoot van het normale wegverkeer, meer stikstof vrij. Om te zorgen dat er niet teveel stikstof vrij komt en dus alle uitstoot binnen de wettelijke normen blijft, is het nodig om de snelheid op het traject en tijdens de werkzaamheden te beperken van 80 naar 50 kilometer per uur.