N344 Kruising Spitdijk Deventer

Provincie Overijssel maakt kruising Spitdijk in Deventer veiliger.

De provincie Overijssel gaat de kruising van de Holterweg (N344) en de Spitdijk tussen Bathmen en Colmschate in maart 2024 veiliger maken. Nu ook ProRail vergunning heeft afgegeven, kunnen de werkzaamheden beginnen, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Het belangrijkste bij de aanpassing van de kruising is dat de opstelplaats voor fietsers in het midden van de weg wordt verbreed. Daardoor kunnen ze in twee fases oversteken. Verder wordt de mast met openbare verlichting en bewegwijzering naar de overkant van het kruispunt verplaatst. Die beperkt nu nog het zicht voor het oprijdende verkeer op de Spitdijk.

De bocht vanaf de N344 rechtsaf naar de Spitdijk wordt krapper gemaakt. Er wordt rekening gehouden met de draai van een trekker met oplegger. Verder wordt de middengeleider op de aansluiting van de Spitdijk versmald tot 3 meter. Het gevolg is dat rechtsaf slaan vanaf de Spitdijk zo ver mogelijk vanaf de fietsoversteek komt te liggen.

De provincie Overijssel geeft met de aanpassingen gehoor aan de zorgen over de veiligheid van de fietsoversteekplaats.

Inwoners, belangenverenigingen en Deventer politici dringen al langer aan op een oplossing voor de oversteekplaats tussen Bathmen en Colmschate. Er gebeuren regelmatig ongelukken. Met de verbetering van de kruising hoopt de provincie Overijssel dat die tot het verleden behoren.