N760 IJsselmuiden - Genemuiden

De provinciale weg N760 tussen IJsselmuiden en Genemuiden in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland is toe aan groot onderhoud. Daarnaast nemen we diverse maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het afgelopen jaar hebben we het eerste deel van de werkzaamheden in de bebouwde kom van IJsselmuiden en het fietspad langs het hele traject afgerond. De komende jaren verrichten we gefaseerd meer werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en de William Thomsonbrug.

Planning en type werkzaamheden

Wij hebben de uit te voeren werkzaamheden in 3 hoofdfases verdeeld. Hierdoor zijn we niet gelijktijdig in het gehele gebied aan het werk. Fase 1 is inmiddels afgerond. Daarbij lag de nadruk op de herinrichting van de bebouwde kom van IJsselmuiden en het vernieuwen van het fietspad langs het hele traject. Ook het gedeelte kruising Frieseweg (N765) – Grafhorsterweg (N760) tot de komgrens van IJsselmuiden is inmiddels klaar.

Op 28 november 2023 zijn we gestart met de aanbesteding voor de resterende werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en de vervanging van de William Thomsonbrug. Dit zijn fases 2 en 3. Medio 2024 hopen we een aannemer te hebben gecontracteerd. Daarna kunnen we starten met de werkzaamheden.

Uitvoering fase 2

De uitvoering van fase 2 en 3 staat gepland voor medio 2024 t/m 2025. Op dit moment is de planning om eerst fase 3 uit te voeren en daarna fase 2. Toch kunnen de fasering en planning door omstandigheden wijzigen zoals vergunningen. Als dit het geval is informeren wij u hierover.

Fase 2 - Rehabilitatie hoofdrijbaan kilometer 2.05 t/m 6.05 en 8.45 t/m 10.30 – 2024-2025

  • Het volledig vernieuwen van de hoofdrijbaan, buiten de bebouwde kom, van km 2.05 tot km 6.25 en km 8.7 tot km 10.30 (rotonde Genemuiden).
  • Het vervangen van de William Thomsonbrug en het vernieuwen van de hoofdrijbaan inclusief de kruising met de Korenbeltweg van km 8.45 tot km 8.70.

Fase 3

Fase 3 - Groot onderhoud hoofdrijbaan kilometer 6.05 t/m 8.45 – 2024-2025

  • Het asfalt vervangen van de huidige hoofdrijbaan en het aanbrengen van een licht verhoogde middenrijbaanscheiding binnen de bebouwde kommen van Kamperzeedijk-Oost en Kamperzeedijk-West, van km 6.25 tot 8.60.
  • Vervangen en vernieuwen overige verhardingen naast de hoofdrijbaan zoals stoep en parkeerplaatsen, binnen de bebouwde kommen van Kamperzeedijk-Oost en Kamperzeedijk-West, van km 6.25 tot 8.60.
  • Rehabilitatie van de hoofdrijbaan tussen de bebouwde kommen, van km 6.6 tot 7.1.

Hinder

De werkzaamheden veroorzaken verkeershinder voor zowel doorgaand als lokaal verkeer. Daarnaast zullen aanwonenden van de N760 ook bouwhinder ondervinden. Ons doel is om deze hinder tot een minimum te beperken. In 2024 zullen wij in overleg met de aannemer bekendmaken welke maatregelen genomen worden om de hinder te beperken. Toch kunnen ook daarna de plannen om hinder te beperken, zoals omleidingsroutes, wijzigen. Als dit het geval is informeren wij u hierover.

Op de hoogte blijven tijdens de werkzaamheden?

Meer informatie over de werkzaamheden en details van het ontwerp volgen binnenkort via deze website. Daarnaast zullen wij in 2024 diverse informatiebijeenkomsten organiseren om u te informeren over de voortgang en planning van de werkzaamheden. Op bereikbaar.overijssel.nlVerwijst naar een andere website kunt u de omleidingsroutes vinden als die bekend zijn. Verder plaatsen wij een aantal weken voor de uitvoering een advertentie in 'De Brug' en 'De Stadskoerier'. Ook plaatsen wij aankondigingsborden langs de weg.

Bekijk het definitieve ontwerp

Het definitieve ontwerp N760 - Groot onderhoud van de voorgenomen werkzaamheden kunt u bekijken via de link. Het treft de vernieuwde inrichting van de weg.

Het ontwerp is eerder gepresenteerd bij diverse informatiemomenten in de afgelopen jaren en zal ook de komende periode bij nieuwe informatiemomenten gedeeld worden.

Reageren?

Als u vragen hebt over het ontwerp of over de werkzaamheden kunt u die stellen via onze reactiekaart. U kunt hier een specifieke locatie op de N760 aanklikken en een vraag indienen die gerelateerd is aan deze locatie.