Beantwoording vragen over werkzaamheden N760

Tijdens de inloopavond van 19 december 2023 hebben wij het ontwerp en de bijbehorende werkzaamheden voor de Kamperzeedijk gepresenteerd en toegelicht. Dit deden wij mede omdat er nog vragen en zorgen waren over het ontwerp. Deze vragen en zorgen zijn zo goed mogelijk beantwoord en enkele suggesties zijn meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp. Helaas konden niet alle ideeën en suggesties worden meegenomen. 

De antwoorden op de vragen die gesteld zijn op de inloopavond zijn mede tot stand gekomen in afstemming met de verkeerskundige en wegbeheerder. 

Snelheid

Oversteken

Inritten/Uitritten/Zijwegen

Parkeren

Bereikbaarheid tijdens uitvoering

Zicht en uitzicht