Cookies op overijssel.nl

Onze website www.overijssel.nlVerwijst naar een andere website gebruikt cookies waarmee wij websitestatistieken verzamelen en het gebruik van onze website analyseren. Lees meer over wat cookies zijn, welke cookies geplaatst worden, voor welk doel wij deze plaatsen en hoe deze ingesteld zijn.

Welke cookies gebruiken we en hoe gebruiken we de cookies?

De cookies van provincie Overijssel zijn ingesteld conform de geldende wetgeving. Op het gebruik van cookies zijn dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet van toepassing.

Overijssel gebruikt geen tracking cookies. De cookies die de provincie Overijssel gebruikt zijn alleen analytisch. De provincie Overijssel gebruikt cookies om het gebruik van onze website te analyseren en zo onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. We tellen onder andere het aantal bezoekers en kunnen zien welke pagina’s op overijssel.nlVerwijst naar een andere website worden bezocht.

De provincie Overijssel gebruikt hiervoor de dienst Siteimprove. De analyse van uw websitegebruik vindt anoniem plaats. Wij hebben uw IP-adres gemaskeerd. In plaats daarvan krijgt u een willekeurige code toegewezen. Op deze manier is uw websitegebruik niet direct herleidbaar naar u en verzamelen wij geen persoonsgegevens tijdens de analyse van het websitegebruik. De verkregen gegevens worden alleen gebruikt voor het analyseren van het gebruik van deze website.

Gebruikte cookies door SiteImprove

De volgende cookies maken deel uit van het Siteimprove pakket:

Cookies toestaan of weigeren?

Aangezien wij alleen analytische cookies gebruiken die geen inbreuk maken op uw privacy zijn wij niet wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. Toch geven we u de optie om toestemming te geven voor cookies of deze te weigeren. In beide gevallen krijgt u een werkende site. Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies kunt u deze cookies in een later stadium nog verwijderen via de instellingen van uw browser.