CO2-beleid provincie Overijssel

Provincie Overijssel wil haar CO2-uitstoot verkleinen. In 2019 stootte de provincie 861 ton CO2 uit. In de aankomende jaren willen we dat getal naar beneden brengen. In 2020 stootte de provincie 603 ton CO2 uit. Die 603 ton CO2 staat gelijk aan het rijden van 77 rondjes om de aarde met een personenauto. Of aan 350 keer met het vliegtuig op en neer naar New York.

CO2-Footprint 2020

Provincie Overijssel berekent elke 6 maanden hoeveel CO2 de organisatie uitstoot. Wij hebben in 2020 603 ton CO2 uitgestoten. Dit staat gelijk aan het gasverbruik van 129 huishoudens voor 1 jaar. Of aan 77 rondjes om de aarde rijden met een personenauto. Het grootste deel van onze CO2-uitstoot komt door de leaseauto’s van onze medewerkers. Dit zorgt voor 52% van de hele uitstoot van 2020. De dienstreizen die medewerkers met hun eigen auto maken zorgen voor zo’n 21% van de CO2-uitstoot. De overige 26% komt vooral door gasverbruik en door het openbaar vervoer.

Overzicht CO2-emissies 2020

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Type emissiestroom scope 1 Aantal Eenheid Factor conversie 
(g CO2 per eenheid)
Uitstoot
(ton CO2)
Gasverbruik 47.562 m3

1.884

89,6
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel 431 Liter 3.262 1,4
Brandstofverbruik wagenpark - diesel 96.234 Liter 3.262 313,9
Brandstofverbruik wagenpark - benzine 12.241 Liter 2.784 34,1
Brandstofverbruik wagenpark - CNG 5.928 Liter 2.728 16,2
      Totaal scope 1 455,2
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Type emissiestroom scope 2 Aantal Eenheid  Factor conversie 
(g CO2 per eenheid)
Uitstoot
(ton CO2)
Verbruik elektriciteit - grijze stroom 15.740 kWh 556 8,8
Verbruik elektriciteit - groene stroom 4.133.289 kWh 0 -
      Totaal scope 2 8,8
Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Type emissiestroom business travel Aantal Eenheid Factor conversie
(g CO2 per eenheid)
Uitstoot
(ton CO2)
Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 647.191 km 195 126,2
Zakelijk vervoer - openbaar vervoer 425.272 km 36 15,3
Vliegreizen <700 km 0 km 297 -
Vliegreizen 700-2500 km 4.721 km 200 0,9
Vliegreizen >2500 km 0 km 147 -
      Totaal business travel 142,5

Totale emissies scope 1, 2 en business travel: 606,4

CO2-Footprint eerste halfjaar 2021

De CO2-footprint van het eerste halfjaar van 2021 hebben we ook berekend. Afgelopen 1,5 jaar hebben wij door de coronacrisis vooral vanuit huis gewerkt en dus minder gereden met leaseauto’s of eigen auto’s. De uitstoot is hierdoor in dit eerste halfjaar 131,5 ton CO2. Dit staat gelijk aan het rijden van 17 rondjes om de aarde met een personenauto. Of aan het laten groeien van 6.575 bomen voor een heel jaar. Ons gas- en brandstofverbruik zijn samen goed voor 82,1 ton CO2. Wanneer we de uitstoot vergelijken met 2019 op basis van FTE, hebben we nu al onze footprint verminderd met 74%. Dit is door de veranderingen van het afgelopen jaar duidelijk meer dan verwacht. Met onze maatregelen hopen we de gerealiseerde reductie vast te houden in de aankomende periode.

Klimaatverbond Nederland

Provincie Overijssel is lid van Klimaatverbond NederlandVerwijst naar een andere website. Het doel van het Klimaatverbond is om een goed, lokaal klimaatbeleid te maken en te behouden. Het Klimaatverbond zet in op regionale samenwerking en op het afschaffen energiebelasting voor eigen opwekking van elektriciteit. Ook zet het Klimaatverbond in op energieneutrale scholen.

Nieuwe Energie Overijssel

Provincie Overijssel is Nieuwe Energie OverijsselVerwijst naar een andere website gestart en werkt nu mee aan dit initiatief. We zorgen met de provincie voor een bekendheid en goedkeuring van dit initiatief in de samenleving. Ook zorgen we voor een groot deel van de middelen die nodig zijn voor dit initiatief. De missie van dit programma is om de hele provincie Overijssel in 2050 energieneutraal te hebben. Het doel is om 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing in 2023 te realiseren. Zo komen we de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs na.

Regionale Energiestrategieën

Om te zorgen dat we de plannen van het Klimaatakkoord in Nederland halen, zijn er Regionale Energiestrategieën opgesteld. Dit is gedaan door 30 regio’s in Nederland. In de Regionale Energiestrategie beschrijft een regio welke keuzes zij maken om te helpen met het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland. Binnen provincie Overijssel vallen twee regio’s, namelijk Twente en West-Overijssel. Provincie Overijssel neemt aan beide deel.

Inzet regio's Twente en West-Overijssel

De regio Twente zet vooral in op het plaatsen van windmolens en windturbines voor het opwekken van groene stroom door windenergie. Ook plaatsen ze veel zonnepanelen op daken en in zonnevelden. Het doel is om 1,5 miljard Kilowattuur op te wekken in 2030. Lees meer op Energiestrategie TwenteVerwijst naar een andere website.

De regio West-Overijssel werkt samen aan het opwekken van 1,6 miljard Kilowattuur. Alle deelnemers werken samen aan de warmtetransitie namens deze regio. Meer informatie staat op de website van RES West-OverijsselVerwijst naar een andere website.