Organisatieonderdelen

De provinciale organisatie wordt gevormd door een directie en acht eenheden. Elke eenheid bestaat uit meerdere teams.

Concern Managementteam

In het Concern Managementteam vindt strategische sturing en besluitvorming plaats. Het Concern Managementteam neemt de leiding bij het voorbereiden van het strategisch beleid en de koersbepaling van de organisatie. Het heeft de verantwoordelijkheid voor provinciale opgaven en de concernresultaten. Het Concern Managementteam bestaat uit de directie en de hoofden van de zeven eenheden. De Directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de hele ambtelijke organisatie en het realiseren van de provinciale doelen.

De directie bestaat uit:

  • de heer N. (Nico) Versteeg, Provinciesecretaris/Algemeen Directeur
  • de heer B.W.A.H. (Bart) Parmet, Directeur Strategie

De acht organisatieonderdelen