Informatiebeveiliging

Ondanks alle zorg en inzet om de informatiesystemen te beveiligen, kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek: een beveiligingslek. Als u denkt een zwakke plek in een van de provinciale systemen te hebben gevonden, vragen wij u om de informatie over het beveiligingslek aan ons te melden. Zo kan het lek zo spoedig mogelijk hersteld worden en wordt voorkomen dat anderen misbruik kunnen maken van het beveiligingslek. Zo werken we samen aan de informatiebeveiliging van de provincie. Om dit op een goede en verantwoorde wijze mogelijk te maken, moeten de provincie en u zich houden aan onderstaande afspraken.

Proces en afspraken melden beveiligingslek

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

De provincie Overijssel hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Afhandeling melding