Overijssel doet mee!: Democracity

Tijdens Democracity bouwen basisschoolleerlingen samen een stad, met alle elementen die bij een stad horen: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer, etc. Om het eens te worden over de inrichting van de stad richten de leerlingen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt hun interesse voor democratische besluitvorming gewekt.

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

De klas neemt in het gemeentehuis plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat in het midden en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden: bedrijven, of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?

Het budget is beperkt, dus er moet gekozen worden. De klas wordt opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er gestemd en kan de stad afgebouwd worden.

Na het spel kunnen de leerlingen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden. De kinderen horen dan hoe het eraan toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de gemeente.